Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri 14-17 Nisan 2005

14-17 Nisan 2005

Tahsin Görgün, Batı Medeniyeti İçerisinde İslâmî İlimler Mümkün Müdür? Modern Dönemde Dînî İlimlerin Temel Meselelerine Temelli Bir Bakış
Yaşar Aydınlı, Batı Medeniyeti İçerisinde İslâmî İlimler Mümkün mü? Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meselelerine Temelli Bir Bakış
Burhanettin Tatar, Müzakere

Hasan Onat, Bilim, Bilimsel Yöntem ve İslâm/İlâhiyat Bilimlerinde (Ulûmu Dîniyye) Yöntem Sorunu
İbrahim Kalın, İslâmî İlimlerde Bilimsellik Sorunu
Yasin Aktay, Müzakere

İlyas Çelebi, Modern Dönem Kelâm Çalışmalarının Temel Sorunları Üzerine
Yusuf Şevki Yavuz, “Modern Kelâm Çalışmalarının Temel Sorunları Üzerine” Konulu Tebliğin Müzakeresi
Adnan Aslan, “Modern Dönem Kelâm Çalışmalarının Temel Sorunları Üzerine” Konulu Tebliğin Müzakeresi

Mustafa Sinanoğlu, Türkiye’de Son Dönem Kelâm Çalışmaları: Gelenek ve Modernite Arasında Bir Arayış
Ramazan Ertürk,  “Türkiye’de Son Dönem Kelâm Çalışmaları: Gelenek ve Modernite Arasında Bir Arayış” Adlı Tebliğin müzakeresi
İlhami Güler, Müzakere

Mehmet Görmez, Hadis İlmi ve İslâmî İlimler
İbrahim Hatipoğlu, Modern Dönemde Hadis İlminin Temel Meseleleri Üzerine Bazı Mülâhazalar
Mehmet Özşenel, Modern Dönemde Hadis İlminin Problemleri

Selahattin Polat, Modern Dönemde Hadis İlminin Temel Meseleleri
Mustafa Ertürk, Modern Dönemde Hadis İlminin Temel Meseleleri" İsimli Tebliğin Müzakere Metni
Ayhan Tekineş, “Modern Dönemde Hadis İlminin Temel Meseleleri” Adlı Tebliğin Müzakeresi

E. Said Kaya, Modern Dönemde Fıkıh İlminin Temel Meseleleri
Yunus Apaydın, ‘Modern Dönemde Fıkıh İlminin Temel Meseleleri’ Başlıklı Tebliğin Müzakeresi
İbrahim Kafi Dönmez, Dr. Eyyüp Said Kaya’nın Tebliği Hakkında

Hamza Aktan, Günümüz Fıkıh İlminin Bir Problemi Olarak Fakihte Aranan Şartlar Bakımından Yeni Bir Değerlendirme
Şükrü Özen, Sn. Prof. Dr. Hamza Aktan’ın “Günümüz Fıkıh İlminin Bir Problemi Olarak Fakihte Aranan Şartlar Bakımından Yeni Bir Değerlendirme” Adlı Tebliğinin Müzakeresi
Murtaza Bedir, “Günümüz Fıkıh İlminin Bir Problemi Olarak Fakihte Aranan Şartlar Bakımından Yeni Bir Değerlendirme” Adlı Tebliğin Müzakeresi

Mehmet Paçacı, Din Bilimleri ve Çağdaş Sorunları Üzerine
Mehmet Emin Maşalı, Müzakere
Sadık Kılıç, Müzakere

Halis Albayrak, Tefsir İlminden Tefsir Bilimi’ne Geçiş Sürecinin Sorunları
Abdulhamit Birışık, Prof. Dr. Halis Albayrak’ın “Tefsir İlminden Tefsir Bilimi’ne Geçiş Sürecinin Sorunları” Adlı Tebliğinin Müzakeresi
Ömer Türker, Müzakere

Mustafa Kara, Modern Dönemde Tasavvuf Tarihi Araştırmaları ve Problemleri
Ekrem Demirli, “Modern Dönemde Tasavvuf Tarihi Araştırmaları ve Problemleri” Adlı Tebliğ Üzerinde Bazı Mülahazalar
Süleyman Uludağ, Modern Dönemlerde Tasavvuf Tarihi Araştırmaları ve Problemleri: Dini İlimlerin Temel Meseleleri

Mustafa Tahralı, Din İlimleri ve Tasavvuf Araştırmalarında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bazı Esaslar Hakkında Düşünceler
Mehmet Demirci, M. Tahralı’nın Tebliği Hakkında Müzakereci Notları
Kenan Gürsoy, Müzakere

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
              - Uluslararası Kâtip Çelebi...
              - Uluslararası Katip Çelebi...
              - Fahreddîn Râzî Sempozyumu
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I - 16...
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I -
              - Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-...
              - AB Ülkelerinde Din - Devl...
              - XI. ve XVIII. Yüzyıllar İ...
              - Geçmişten Geleceğe İbn Ha...
              - Modern Dönemde Dinî İliml...
              - Dünden Bugüne Osmanlı Ara...
              - Günümüz Dünyasında Müslüm...
              - İslâm ve Modernleşme 10-1...
              - İslâm, Gelenek ve Yenileş...
              - Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler