Meşihat Arşivi Defter Katalogu Veri Tabanı Erişime Açıldı!

 

 

 

Meşihat Arşivi Defterleri, XVI-XX. yüzyıllar arasında Şeyhülislamlık, Rumeli Kazaskerliği, Anadolu Kazaskerliği, Nakibüleşraflık, İstanbul ve Bilad-ı Selâse Kadılıkları, Bâb-ı Meşihat meclisleri ve diğer ilmiye sınıfı mensuplarının faaliyetlerini belgelemektedir.

Veri tabanı üzerinden katalog bilgileri erişime açılan 5255 defterin dijital nüshalarına, İSAM Kütüphanesi içerisinden erişilebilmektedir.

 

 

Yayım Tarihi 08/04/2022  

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler