İSAM Tenkitli Neşir Kılavuzu yayımlandı!

TENKİTLİ NEŞİR KILAVUZU (Osmanlı Türkçesi Metinleri İçin)

haz. Berat Açıl, Sadık Yazar, Kadir Turgut, Özgür Kavak

 

Tenkitli neşir (édition critique, edisyon kritik, tahkik) faaliyeti, el yazması klasik eserleri metin tenkidi sürecinden geçirerek müellifin elinden çıkmış orijinal metne en yakın haliyle yayımlamayı hedefleyen, uzun bir tarihî geçmişe sahip, meşakkatli bir ilmî faaliyettir. Nüsha tespiti, nüsha mukayesesi, nüsha şeceresi oluşturma, nüshalar arasındaki farkların belirtilmesi, metin tenkidi, metin tamiri, dil içi çeviri ve notlandırma gibi aşamalardan oluşan tenkitli neşir çalışmasında “asıl metne ulaşma” ve “nüshalar arası ilişkileri belirleme” çabası sürecin temelini oluşturur.

Türkiye üniversitelerinde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin tenkitli neşrine yönelik yüzyılı aşkın süredir yapılan çalışmalar neticesinde bu sahada bir birikim oluşmuş bulunmakla birlikte söz konusu birikim derli toplu bir kitap formatında bir araya getirilebilmiş değildir. Farklı disiplinler ve ekoller kendi bakış açılarına uygun, tutarlı bir sistem geliştirmeye çalışmış fakat herkesin ittifak edebileceği bir yöntem geliştirilememiştir.

Önceleri Osmanlı Türkçesi metin neşri çalışmaları daha ziyade edebiyat ve tarih alanlarıyla sınırlı iken son yıllarda Osmanlı’nın dinî ve ilmî mirasına yönelik hemen her disiplinden akademisyenin artan ilgisi Osmanlı ilim ve düşünce birikimine ait farklı disiplinleri ilgilendiren metinlerin neşrini de gündeme taşımıştır. 

İSAM’ın “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında 2017-2019 yılları arasında üç defa düzenlediği ve dördüncüsü 20 Haziran – 02 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursları”nın bir ürünü olarak, bu kursların koordinatörlüğünü üstlenen Berat Açıl başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanan Tenkitli Neşir Kılavuzu (Osmanlı Türkçesi Metinleri İçin) adlı bu çalışma, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış her türden metnin tenkitli neşir yoluyla ilim dünyasına kazandırılmasına kılavuzluk etmek amacıyla hazırlanmış olup, yapılanması, bölümlenmesi ve teklifleriyle bu alandaki mevcut farklı uygulamaları ve yöntemleri birleştirmeyi hedefleyen bir üslupla telif edilmeye çalışılmıştır.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

ISBN / Sayfa: 978-625-428-056-6 / 156 s.

Jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız.Yayın Tarihi: 17.06.2022 
   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler