İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

el-Fetâva’s-sugrâ I-II

Necmeddin Yûsuf b. Ahmed el-Hâsî el-Hârizmî (ö. 620 h./1223 m. [?])

thk. Dr. Abdulhalik Uygur

el-Fetâva’s-sugrâ, aslı itibariyle Buhara’da “sadr” unvanıyla hüküm süren ve Hanefî fukahasının önde gelen temsilcileri olan Burhan ailesine mensup Sadrüşşehîd Hüsâmeddin’e (ö. 536 h./1141 m.) aittir. Fetâvâ/vâkıât literatüründe birçok eser telif etmiş ve bu literatüre yön vermiş bir âlim olan Sadrüşşehid’in genel kabule mazhar olan bu eserleri, birçok tertip ve tamamlama çalışmasına konu olmuştur.

Bu tertip ve tamamlama çalışmalarından biri de Necmeddin Yûsuf b. Ahmed el-Hâsî el-Hârizmî’ye (ö. 620/1223 civarı) ait el-Fetâva’s-sugrâ’dır. Hâsî bu çalışmasında, Sadrüşşehid’in günümüze ulaştığı bilinmeyen eserindeki meseleleri sadece tertip etmekle kalmamış eksikliklerini de gidermek suretiyle yaşadığı zaman diliminde fetvada en çok ihtiyaç duyulan fıkhî konuları bir araya getiren kapsamlı bir kaynak ortaya koymuştur.

Dr. Abdulhalik Uygur tarafından tahkik edilen bu kıymetli eser, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından gerçekleştirilen özenli bir neşir hazırlık süreci sonrasında “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında “ilk kez” yayımlanmaktadır.

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

 

ISBN / Sayfa

ISBN

Sayfa

Cilt

Karton Kapak

Prestij

Karton Kapak

Prestij

Takım

978-625-8023-94-7

978-625-8023-97-8

1.004

1.004

1. Cilt

978-625-8023-95-4

978-625-8023-98-5

105 + 395

105 + 395

2. Cilt

978-625-8023-96-1

978-625-8023-96-1

504

504

 

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Karton kapak versiyonu satın almak için tıklayınız. 

Prestij versiyonu satın almak için tıklayınız.

 
Yayım Tarihi: 22/06/2022

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler