IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Tamamlandı

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında düzenlenen IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 02 Temmuz 2022 Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni ile tamamlandı.

 

Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış yazma eserlerin tenkitli ilmî neşirlerinin yapılması konusunda uzman yetiştirmek ve özellikle Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar için ilmî bir standart oluşturulmasına katkıda bulunmak için ilk olarak 2017 yılında başlatılan Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir kurslarının iki yıllık bir aradan sonra bu yıl dördüncüsü düzenlendi. 200’den fazla başvurunun alındığı kursa kontenjan sınırı sebebiyle sadece otuz araştırmacı kabul edilmiştir.

 

20 Haziran Pazartesi günü İSAM Başkanı Prof.Dr. Raşit Küçük’ün açılış konuşması ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun verdiği “Tenkitli Neşir Nazariyesi” başlıklı açılış dersiyle başlayan IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu sekiz gün süren elli dört saatlik teorik eğitimin ardından dört gün süren otuz iki saatlik pratik safha ile toplam seksen altı saatlik eğitim ile tamamlanmıştır.

 

02 Temmuz 2022 Cumartesi günü 17:00’de İSAM Konferans Salonu’nda yapılan kapanış programı, İkinci Klasik Dönem Projesi koordinatörü Prof.Dr. Tuncay Başoğlu’nun başkanlığındaki değerlendirme oturumu ile başladı. Ardından söz alan Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir kursları akademik koordinatörü Doç.Dr. Berat Açıl ve tertip heyeti üyeleri Prof.Dr. Sadık Yazar, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Turgut ve Doç.Dr. Özgür Kavak kurs hakkındaki kanaatlerini dile getirdiler. Kursiyerlerin görüş ve temennileriyle son bulan bu oturumun ardından sertifika takdim törenine geçilerek programı tamamlayan yirmi sekiz kursiyere sertifikaları takdim edildi.

 

 KURS PROGRAMI

 

Akademik Danışma ve Tertip Heyeti

 

Doç.Dr. Berat Açıl (Koordinatör)

Prof.Dr. Sadık Yazar

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Turgut

Doç.Dr. Özgür Kavak

(Teorik derslerden sonra gerçekleştirilen pratik/uygulama seminerler de bu isimler tarafından yürütülmüştür)

 

Teorik Dersler

 

Arşiv Kaynaklarının Kullanımı ve Neşri, 2 saat teorik-2 saat pratik

Çeviri Yazı, İmla ve Noktalama, 2 saat teorik-2 saat pratik

Dil İçi Çeviri ve Notlandırma, 2 saat teorik-2 saat pratik

Fark Gösterme: Aparat, Varyant Esasları, 2 saat teorik

Manzum Metinlerin Neşri, 2 saat teorik-2 saat pratik

Mensur Eserlerin Neşri ve İnşa Geleneği, 2 saat teorik-2 saat pratik

Metin Tamiri, Metne Müdahale, 2 saat teorik-2 saat pratik

Metnin Yazılması ve Sayfa Düzeni, 2 saat teorik

Nüsha Şeceresi Oluşturma ve Nüsha Tavsifi, 2 saat teorik-2 saat pratik

Tarih Metinlerinin Neşri, 2 saat teorik-2 saat pratik

Tenkitli Neşir İçin Temel Kaynaklar ve Eser-Konu Tespiti, 2 saat teorik-2 saat pratik

Tenkitli Neşir Nazariyesi, 2 saat teorik

Tenkitli Neşirde Bilgisayar Kullanımı: Word ve Dizin, 2 saat teorik

Tenkitli Neşirde Tarihsel Dil Bilgisinin Önemi, 2 saat teorik-2 saat pratik

Türkçe Dinî Metinlerin Neşri, 2 saat teorik-2 saat pratik

Türkiye'de Tenkitli Neşir Tarihi, 2 saat teorik

Yazma Bilgisi I: Cilt, Kâğıt, Mürekkep, Yazı Türleri, Tezhip, 2 saat teorik-2 saat pratik

Yazma Bilgisi II: Yazmadaki Kayıtlar, 2 saat teorik-2 saat pratik

Nihai Uygulama Dersleri, 32 saat pratik

 

Teorik dersler şu isimler tarafından verilmiştir:

 

Prof.Dr. Bilgin Aydın, Prof.Dr. Fikret Turan, Prof.Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof.Dr. M. Fatih Köksal, Prof.Dr. Mücahit Kaçar, Prof.Dr. Sadık Yazar, Prof.Dr. Ahmet Tanyıldız, Doç.Dr. Berat Açıl, Doç.Dr. Özgür Kavak, Doç.Dr. Hilal Kazan, Dr.Öğr. Üyesi Ali E. Özyıldırım, Dr.Öğr. Üyesi Kadir Turgut, Dr. Göker İnan ve Meryem Bursalı

 

Ders programını görmek için tıklayınız.

 

Daha önceki Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursları için tıklayınız.

 

Yayın Tarihi: 06.07.2022

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler