The Journal Of Ottoman Studies (59, 2022)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 
59 , 2022 

 

CONTENTS

Osmanlı Devleti ve İbn ‘Arabîcilik / The Ottoman State and Ibn Arabism • 1
AHMET YAŞAR OCAK

Conversion and Polemic in the Late-Fifteenth Century Ottoman Empire: Two Polemical Treatises Against Judaism / On Beşinci Yüzyıl Sonu Osmanlı İmparatorluğunda İhtida ve Polemik: Yahudilik Aleyhinde İki Reddiye • 31
ŞABAN AĞALAR

Sır Kâtipliğinden Kudüs Kadılığına: Hattat Süleyman Fehim Efendi (ö. 1784) / From Confidential Secretary to the Judge of Jerusalem: Süleyman Fehim Efendi the Calligrapher (d. 1784) • 61
ALAATTİN DOLU

“Âyânlar Çağı”nda Antalyalı Bir Hânedân: Tekelioğulları (1770-1814) / A Dynasty of Antalya in the “Age of the Ayans”: Tekelioğulları (1770-1814) • 117
EVREN DAYAR

Ticari Kaygılar ve Halk Sağlığı Kıskacında Sakkarinin Memalik-i Osmaniye’ye İdhali / Import of Saccharin to the Ottoman State in the Conflict of Public Health and Commercial Concerns • 157
ELİF GÜLTEKİN – RAŞİT GÜNDOĞDU

The Budapest Imam: An Attempt to Integrate the Bosnian Muslims
(1909–1911)
/ Budapeşte İmamı: Bosna Müslümanları’nı Entegre Etme Girişimi (1909–1911) • 181
PÁL FODOR

Limits and Opportunities: Women and Their Experiences in the Entertainment Sector during the Late Ottoman Era
/ Sınırlar ve Fırsatlar: Geç Osmanlı Döneminde Kadınlar ve Eğlence Sektöründeki Deneyimleri • 195
NALAN TURNA

Fazla Dünyevi Temayüller: (İstanbul) Amerikan Kız Koleji, Misyoner-Süfrajetler ve Osmanlı-Türk Kadın Hareketi Üzerine Notlar / Too Worldly Proclivities: Notes on the American College for Girls (in Constantinople), Missionary Suffragettes and the Ottoman-Turkish Women’s Movement • 225
KUTLUĞHAN SOYUBOL

REVIEW ARTICLE

Response to Nir Shafir

Harun Küçük  •  261

BOOK REVIEWS

Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres: Politique et statistiques en Europe centrale (1848-1919)
     Fuat Dündar  •  273
Yuzo Nagata ve Hikari Egawa, Bir Kentin Toplumsal Tarihi Açısından Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul’da Tiyatro ve Çevresi
     İstek Serhan Erbek  •  277
Mehmet Yılmaz Akbulut, Hekimoğlu Ali Paşa: Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası
     Davut Erkan  •  281
E. Attila Aytekin, Üretim Düzenleme İsyan: Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Meselesi, Arazi Hukuku ve Köylülük
     Sinan Kaya  •  284
Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire
     Şûra Tekin  •  288
Cihan Güneş, 19. Yüzyılda Karadeniz Ticareti: Kurumlar ve Organizasyonlar
     N. Ümit Tol  •  297
Naci Yorulmaz, Arming the Sultan: German Arms Trade and Personal Diplomacy in the Ottoman Empire before World War I
     Cengiz Yolcu  •  301 

 

 
For the former issues, please click

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  News
           News
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Public Announcement
              - OTTOMAN STUDIES FROM PAST...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - The Book al-Ghuraf al-‘al...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Reprint of Book from The ...
              - NEW BOOK from the Late Cl...
              - Two Additional Volumes of...
              - Arabic Books Catalog Upda...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - Qatar Minister of Endowme...
              - Special Award to al-Kashs...
              - Extended and Revised Edit...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - New Book from the Late Cl...
              - Extended Edition of Ayyub...
              - A New Book from the Late ...
              - The Ottoman Sultans of th...
              - The Commentary of Ebussuu...
              - The Journal Of Ottoman St...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - A New Book from the Late ...
              - ISAM’s Manual for Critica...
              - A NEW BOOK from the Early...
              - A New Book from the Late ...
              - 93th volume of Contents o...
              - A New Book from Early Cla...
              - A New Book within the sco...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW BOOK within the scope...
              - NEW ISSUE! The Journal Of...
              - TAFSIR OF ABŪ AL-SUʿŪD HA...
              - New Joint Publications Ou...
              - A NEW BOOK published as p...
              - Müfessir Olarak Ali Kuşçu...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 90th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK published as p...
              - 47. Issue of ISAM Bulleti...
              - ISAM’s Logo and Corporate...
              - A NEW BOOK published as p...
              - A NEW BOOK published as p...
              - et-Tesdîd fî şerhi’t-Temh...
              - Expanded and Revised Book...
              - A NEW BOOK published as p...
              - İslam Araştırmaları Dergi...
              - Kelâmcı Usulcülerin Delâl...
              - From Antiquity to the 21s...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 89th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi...
              - New Book from the Late Cl...
              - New Issue! ISAM Bulletin ...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-...
              - 87th volume of Contents o...
              - The Concise Encyclopedia ...
              - 86th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - el-Keşşâf Literatürü: Zem...
              - et-Teshîl Şerhu Letâifi’l...
              - Six joint publications by...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Keşfü'l-esrâr ve hetkü'l-...
              - ISAM Bulletin 45th issue
              - A NEW BOOK from the ISAM ...
              - 83th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - A NEW BOOK from the Proje...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Joint Publication from Pr...
              - İMAM EŞ‘ARÎ’NİN KELÂM DÜŞ...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - KİTÂBÜ’t-TEVHÎD Açıklamal...
              - NEW ISSUE: Journal of Ott...
              - A New Book from The Early...
              - The 2nd International Ott...
              - 81th volume of Contents o...
              - Expanded and Revised Book...
              - Journal of Ottoman Studie...
              - 44nd issue of ISAM Bullet...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - 80th volume of Contents o...
              - 43nd issue of ISAM Bullet...
              - 77th volume of Contents o...
              - 42nd issue of ISAM Bullet...
              - 74th volume of Contents o...
              - 41st Issue of ISAM Bullet...
              - 72th volume of Contents o...
              - Director Change in ISAM
              - Russian Islamic Foundatio...
              - 40th Issue of ISAM Bullet...
              - 2nd of Critical Edition C...
              - TDV ENCYCLOPEDIA OF ISLAM...
              - Database for Qadi Registe...
              - Database for Theses in Th...
              - THE SEMINAR “BETWEEN THEO...
              - CONFERENCE HELD IN COOPER...
              - “INTERNATIONAL WORKSHOP O...
              - Istanbul Law Court Record...