İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

el‑Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik

Hamza b. Turgut Aydınî (ö. 981/1574)

thk. Prof.Dr. Ali Bulut

XVI. yüzyıl Osmanlı ulemasından Hamza b. Turgut Aydınî (ö. 981/1574), Hatîb el-Kazvînî’nin (ö. 739/1338) belagatla ilgili Telhîsü’l-miftâh adlı eserini önce el‑Mesâlik fî’l-meʿânî ve’l-beyân adıyla ihtisar etmiş, daha sonra da bu muhtasar metni el‑Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik adıyla şerhetmiştir. Türkiye kütüphanelerinde 200’e yakın yazma nüshası bulunan metin ve şerh, klasik Osmanlı medreselerinde çok rağbet görmüş ve müfredata girmiştir.

Klasik belagat literatürüne Osmanlı döneminde yapılmış önemli katkılarından biri olan ve daha önce Ali Bulut tarafından tahkik edilerek iki defa basılmış olan el‑Hevâdî, İSAM tahkik usulüne göre yeniden gözden geçirilip düzenlenerek tekrar yayımlanmıştır. el‑Hevâdî’nin bu neşrinde önceki baskılarından farklı olarak, 100’den fazla nüshası tekrar incelenmiş ve tahkikte bu nüshaların kıymetli olanlarından faydalanılmış, ayrıca müellifin minhüvât notlarıyla nüsha kenarlarındaki bazı önemli açıklamalar ilave edilmiştir. Ayrıca eser bir şerh çalışması olduğundan şerhe konu olan el‑Mesâlik adlı metne şerhin üstünde ayrı bir bölümde yer verilerek metin-şerh birlikteliği sağlanmıştır.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul-Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

 

ISBN / Sayfa

ISBN

Sayfa

Karton Kapak

Prestij

Karton Kapak

Prestij

978-625-428-060-3

978-625-428-059-7

63 + 489

63 + 489

 

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Karton kapak versiyonu satın almak için tıklayınız.

Prestij versiyonu satın almak için tıklayınız.


Yayım Tarihi: 05/09/2022

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler