İSAM Kütüphanesi Arşivlerinde Yeni Defter ve Kataloglar Araştırmaya Açıldı

 

İSAM Kütüphanesi Kadı Sicilleri Kataloğu’na muhtelif arşivlerden temin edilerek eklenen 97 sicil ve 38 defterin yanı sıra Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı’na eklenen 428 dosya araştırmacıların kullanımına açıldı.

Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı çoğunluğu mektup olmak üzere çalışma müsveddeleri, fotoğraflar ve gazete kupürleri de dahil yekunu 6128 sayfaya ulaşan 1896 belgeyi ihtiva etmektedir. Araştırmaya daha önce açılanlarla birlikte arşivdeki tasnif edilmiş toplam belge sayısı 926 olmuştur.

Yeni eklenen 97 sicil ve 38 defterle birlikte Kadı Sicilleri Kataloğu’nda araştırmaya açık sicil (23.670) ve defterlerin (5459) toplamı 29.129’a ulaşmıştır.

Eklenen yeni defterlere dair detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yeni Gelen Sicil ve Defterler

Adet

Berat (Arnavutluk) Sicili

1

Dımaşk Kasrüladli Sicili

2

Hacıoğlu Pazarı (Dobruca) Sicili

4

Kudüs Sicili

14

Gümülcine Sicili

76

Mühimme Defteri

1

Adliye Nezareti Sicill-i Ahvâl Defteri

37

 

İSAM Kütüphanesi içerisinden erişebilen Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı’nın ve kadı sicillerinin dijital görüntülerinin kataloglarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı kataloğu: http://ktp2.isam.org.tr/?blm=aratevfik&navdil=tr

Kadı Sicilleri Kataloğu veri tabanı için: http://ktp.isam.org.tr/?url=kaynaksicil/Yazım Tarihi: 09.09.2022

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler