AYP’de 38. ve 39. Doktoralar Tamamlandı

 

Dr. Ayşe Nur DUMAN

 

Ehl-i sünnet ve Şîa'da Müşterek Rivayetlerin Tahlili

-Küleynî'nin el-Kâfî İsimli Eserinin Usûl Bölümü Örneği-

 

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ayşe Nur DUMAN, Ehl-i sünnet ve Şîa'da Müşterek Rivayetlerin Tahlili -Küleynî'nin el-Kâfî İsimli Eserinin Usûl Bölümü Örneği- başlıklı tezini 21.10.2022 tarihinde başarıyla savundu.

Tez danışmanlığını Doç.Dr. Mehmet EFENDİOĞLU’nun yürüttüğü çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalı’nda tamamlandı.

 

Ayşe Nur DUMAN, akademik çalışmalarını Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde sürdürmektedir.

Dr. Ömer Faruk CAN

 

Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı: Azmzade Sadık el-Müeyyed Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1860-1910)

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) birinci dönem (2013 yılı) araştırmacılarından Ömer Faruk CAN, Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı: Azmzade Sadık el-Müeyyed Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1860-1910) başlıklı doktora çalışmasını 28.10.2022 tarihinde savundu.

 

Prof.Dr. Ali AKYILDIZ danışmanlığında yürütülen çalışma İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda tamamlandı.

 

Ömer Faruk CAN, akademik çalışmalarına Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde devam etmektedir.


AYP Projesi kapsamında daha önce doktorasını tamamlamış olan araştırmacılarımız:

1. Dr. Üsame BOZKURT, Hadis, Dicle Üniversitesi, 27.07.2022

4./10. Asırda Ehl-i Hadîsin İç Tartışmaları

2. Dr. Fatma KARAİSMAİL, Felsefe, İstanbul Üniversitesi, 18.08.2022

Fahreddin er-Râzî'nin Önerme Anlayışı

3. Dr. Ünal ŞAHİN, İslam Hukuku, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 09.05.2022

İmam Züfer ve Usul Anlayışı

4. Dr. Halil IŞILAK, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara Üniversitesi, 01.04.2022

Safevîler Dönemi İmâmiyye Şîası’nda Tasavvuf Düşüncesi Üzerine Tartışmalar

5. Dr. Erdal KURĞAN, Modern Türk Tarihi, Boğaziçi Üniversitesi, 04.03.2022

The Concept of 'Meşrutiyet' in the Context of the Secularization of Legal and Political Knowledge in the Ottoman Empire (1860-1911)

6. Dr. Zehra ÖZLİ, Arap Dili ve Belağatı, Sakarya Üniversitesi, 02.02.2022

er-Risâle Dergisinin XX. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri

7. Dr. Ali İhsan Kılıç, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 30.12.2021

İbnu’l-Arabi’nin Velayet Oğretisi

8. Dr. Mustafa Kemal Koca, Hadis, Yalova Üniversitesi, 29.12.2021

Sahabenin Adaleti: Ehli Sunnet İci İhtilaflar

9. Dr. Ahmet Eşer, Hadis, İstanbul Üniversitesi, 11.08.2021

Hadis İlminde Fehrese Literaturu

10. Dr. Yunus Kaymaz, Dinler Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 04.06.2021

Hristiyan Teolojisinde Kutsal Ruh Tartışmaları (Kokeni, Mahiyeti ve Dogmalaşma Sureci)

11. Dr. Feyza Doğruyol, İslam Mezhepleri Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 06.05.2021

Hille Medresesinin Şii Usuli Gelenekteki Yeri: Muhakkık el-Hilli Orneği

12. Dr. Halil İbrahim Kaygısız, Tefsir, Yalova Üniversitesi, 24.12.2020

Fahreddin er-Razi’ye Gore Kur’an’da Mecaz Meselesi

13. Dr. Muhammed Usame Onuş, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 04.12.2020

VI.-VII. Asırlarda Dımaşk Hanbeliliği

14. Dr. İmam Rabbani Çelik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 02.12.2020

XV. yy. Osmanlı Duşuncesinde Telvih Haşiyeleri: Teklife Dair Tartışmalar

15. Dr. İmran Çelik, İslam Hukuku, Dicle Üniversitesi, 01.10.2020

İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevi ve Fıkhi Tercihleri

16. Dr. Mehdi Cengiz, Arap Dili ve Belagatı, Marmara Üniversitesi, 28.08.2020

Fahreddin er-Razi’de Lafzın Manaya Delaleti Bağlamında Dilde Kesinlik Problemi

17. Dr. Merve Betül Üçer, Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi, 17.02.2020

Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Acısından 1980’ler Turkiye’sinde Toplumsal Değişme

18. Dr. Sümeyye Sevinç, Tefsir, Marmara Üniversitesi, 13.02.2020

İbn Haldun’un Kur’an Anlayışı

19. Dr. Ahmet Beken, Felsefe ve Din Bilimleri, Çukurova Üniversitesi, 26.12.2019

Haris el-Muhasibi’nin Din Eğitimine İlişkin Goruşleri

20. Dr. Abdulrahman Acer, Tasavvuf, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 26.12.2019

İbnu’l-Arabi Takipcisi Olarak Abdurrahman Cami ve Şerhu Fususu’l-hikem’i: Tahkik ve İnceleme

21. Dr. Zainelaabidine İbn Khayat Zougari, İslam Hukuku, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 02.12.2019

Esnaf-ı Sitte Hadisi Bağlamında Faiz Tartışmaları

22. Dr. Ayşe Uzun, Tefsir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 23.09.2019

Hicri İlk Dort Asırda Tefsir-Sozluk İlişkisi

23. Dr. Abdulhamit Dündar, Tarih, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 21.08.2019

4/10. Yuzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gundelik Hayat)

24. Dr. Ziya Erdinç, Kelam, Sakarya Üniversitesi, 08.07.2019

Teftazani’de Bilgi Teorisi

25. Dr. C. Ceren Çavuş, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 28.06.2019

İbn Arabi ve Frithjof Schuon’un Metafizik Duşuncelerinin Karşılaştırılması

26. Dr. Ayşegül Mete, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 20.06.2019

XVIII. Asır İstanbul Mevleviliği

27. Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadis, Çukurova Üniversitesi, 17.05.2019

Turk (Bahri) Memlukler Donemi’nde Hadis İlmi (Hicri VII-VIII. asırlar)

28. Dr. Abdurrahim Bilik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 12.10.2018

Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l-Hilaf

29. Dr. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üniversitesi, 28.06.2018

Maveraunnehir Hanefi Usul Eserlerinde Sunnet Anlayışı (V.-VIII. asırlar)

30. Dr. Bekir Özüdoğru, Hadis, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 23.02.2018

Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu

31. Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 25.12.2017

Şehabeddin Karafi’nin Fıkıhtaki Yeri

32. Dr. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 26.09.2017

Fıkhi Acıdan Otanazi ve Tedavinin Esirgenmesi

33. Dr. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üniversitesi, 27.05.2016

Muhyiddin İbnu’l-Arabi’de İşari Tefsir

34. Dr. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara Üniversitesi, 25.05.2016

İlmi Bir Disiplin Olarak Fıkhu’l-hadis

35. Dr. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üniversitesi, 21.01.2016

İbn Berrecan (o. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı

36. Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 07.01.2016

Alauddevle Simnani ve Tasavvufi Goruşleri

37. Dr. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üniversitesi, 11.11.2015

Kur’an’ın Anlam Farklılaşmasına İ‘rabın Etkisi -Alusi Tefsiri Orneği-Yazım Tarihi: 03.11.2022

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler