Timur Kocaoğlu Evrakı Araştırmaya Açıldı

 

 

Türk dilleri ve Türkistan tarihi alanlarında çalışmalarıyla bilinen Prof.Dr. Timur Kocaoğlu’nun İSAM Kütüphanesi’ne bağışladığı 374 belge ve dokümandan oluşan şahsî evrakı 114 dosyada tasnif edilerek araştırmaya açıldı.

Arşiv içerisinde Timur Kocaoğlu’na ait çok sayıda akademik çalışma, şahsî yazışma ve evrak; Kurtuluş Savaşı şehidi Doktor Yüzbaşı Şerafettin Bey’in el yazısıyla yazılmış şiirler, hikâyeler ve piyeslerin yer aldığı defterler, Şerafettin Bey’in eşi Hasine Hanım’a, kardeşi Şair Ahmet Kutsi Tecer’e ve babasına mektuplar ile Osmanlı kartpostalları, Timur Kocaoğlu’nun babası Osman Kocaoğlu ile Kazak siyasî önderi Mustafa Çokay ve Ahmet Zeki Velidi Togan arasında yapılmış olan yazışmaların fotokopileri, Türkistan, Kırım ve Kazan’da çıkan Âlem-i Nisvân (Şefika Gaspıralı), Azad Buhara, Burhân-ı Terakkî, Tüccar, Terakkî, Hurşid, Âyîne, Türkistan, Sadâ-yı Fergana, Şöhret, İttifak isimli gazete ve dergilerin mikrofilmleri ile çeşitli Türk lehçelerindeki kitaplar ve dergilerin mikrofişleri, XIV. yüzyıl Kuman Türkçesi eseri Codex Cumanicus üzerine yazılmış Fransızca, Almanca ve İngilizce makalelerin fotokopileriyle Türkçe çevirileri, 1992 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından yayımlanmış Timur Kocaoğlu imzalı Türk Dünyası Konuşma Kılavuzu adlı beş ciltlik eserin genişletilmiş yeni çalışma taslağı bulunmaktadır.

Timur Kocaoğlu Evrakı’nın katalogu online olarak erişime açılmış olup belgeler talep üzerine araştırmacılara dijital ortam üzerinden sağlanacaktır.

Kataloga erişim ve evrak hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Belge talebi için yazışma adresi: kutuphane@isam.org.trYazım Tarihi: 23.11.2022

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler