NEW ISSUE! Journal of Ottoman Studies (60, 2022)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 60
 , 2022 

 

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 

Cursing Through Someone Else’s Mouth: Faizi’s Lampoon of Veysi /
Başkasının Ağzından Sövmek: Faizi’nin Veysi Parodisi • 1
Ercan Akyol

From Decline to Transformation: Reflections on a New Paradigm
in Ottoman History
/ Çöküşten Dönüşüme: Osmanlı Tarihinde Yeni Bir Paradigma Üzerine Düşünceler • 27


Olivier Bouquet

 

Kadim Musiki Geleneğinin Hayatta Kalan Örneği: Mahur Kâr /
A Surviving Composition from the Ancient Musical Tradition: Mahur Kâr • 61

Mehmet Uğur Ekinci - Harun Korkmaz

 

The End of the timar System in Bosnia, 18th - 20th Century / Bosna’da Timar Sisteminin Sonu (18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla) • 97 
Philippe Gelez

II. Mahmut Döneminde İstanbul’daki Sıbyan Mektepleri ve Öğrenci Sayıları /
Primary (sıbyan) Schools and Student Numbers in Istanbul during the Era of Mahmut II • 139
Mustafa Mesut Özekmekçi

 

Arapçılık ve Helencilik Arasında Osmanlı Devleti: Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Krizi (1908-1914) / Ottoman State between Arabism and Hellenism: The Crisis of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem (1908-1914) • 179 
Melikşah Arslan


II. Meşrutiyet Dönemi Süreli Yayınlarında Yeni Eğitim Arayışları
ve Modern Birey Düşüncesi
/ The Idea of the Modern Individual and the Search for New Education in the Periodicals during the Second Constitutional Era • 217 
Kurtuluş Öztürk – Seyfi Kenan

 

KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS


Janet Afary and Kamran Afary, Molla Nasreddin: The Making of a Modern Trickster
(1906-1911)

Sarp Kurgan • 259


Ünal Araç, İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği (1718-1730)
Soner Demir • 263


Mehmet Yılmaz Akbulut, Hekimoğlu Ali Paşa: Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası
Bünyamin Punar • 268


Ian Barnes, Rusya Huzursuz İmparatorluk: Bir Tarihsel Atlas
Elif Uzunağaç • 274


Bent Holm and Mikael Bøgh Rasmussen (eds.), Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe
Şûra Tekin • 278


Talip Çukurlu, İsyânî Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)
Abdullah Uçar • 283


M. Talha Çiçek, Negotiating the Empire in the Middle East: Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era, 1840-1914
Caner Yelbaşı • 286


Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam: Bir İmparatorluk Bir Din
Emine Yüksel • 290


Leslie Peirce, A Spectrum of Unfreedom: Captives and Slaves in the Ottoman Empire
Abdulhadi Uysal • 294


Friedrich Naumann, Das Tagebuch des Friedrich Naumann: Reisebeschreibungen eines kaiserlichen Leibkochs / Friedrich Naumann’ın Günlügü: Kraliyet Aşçıbaşının Seyahat Notları
Kemal Beydilli • 299
 

 

VEFEYÂT / OBITUARY


Rifa‘at ‘Ali Abou-El-Haj (1933-2022)
Janet Klein • 253

 

 

For the former issues, please click

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  News
           News
              - OTTOMAN STUDIES FROM PAST...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - The Book al-Ghuraf al-‘al...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Reprint of Book from The ...
              - NEW BOOK from the Late Cl...
              - Two Additional Volumes of...
              - Arabic Books Catalog Upda...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - Qatar Minister of Endowme...
              - Special Award to al-Kashs...
              - Extended and Revised Edit...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - New Book from the Late Cl...
              - Extended Edition of Ayyub...
              - A New Book from the Late ...
              - The Ottoman Sultans of th...
              - The Commentary of Ebussuu...
              - The Journal Of Ottoman St...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - A New Book from the Late ...
              - ISAM’s Manual for Critica...
              - A NEW BOOK from the Early...
              - A New Book from the Late ...
              - 93th volume of Contents o...
              - A New Book from Early Cla...
              - A New Book within the sco...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW BOOK within the scope...
              - NEW ISSUE! The Journal Of...
              - TAFSIR OF ABŪ AL-SUʿŪD HA...
              - New Joint Publications Ou...
              - A NEW BOOK published as p...
              - Müfessir Olarak Ali Kuşçu...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 90th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK published as p...
              - 47. Issue of ISAM Bulleti...
              - ISAM’s Logo and Corporate...
              - A NEW BOOK published as p...
              - A NEW BOOK published as p...
              - et-Tesdîd fî şerhi’t-Temh...
              - Expanded and Revised Book...
              - A NEW BOOK published as p...
              - İslam Araştırmaları Dergi...
              - Kelâmcı Usulcülerin Delâl...
              - From Antiquity to the 21s...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 89th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi...
              - New Book from the Late Cl...
              - New Issue! ISAM Bulletin ...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-...
              - 87th volume of Contents o...
              - The Concise Encyclopedia ...
              - 86th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - el-Keşşâf Literatürü: Zem...
              - et-Teshîl Şerhu Letâifi’l...
              - Six joint publications by...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Keşfü'l-esrâr ve hetkü'l-...
              - ISAM Bulletin 45th issue
              - A NEW BOOK from the ISAM ...
              - 83th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - A NEW BOOK from the Proje...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Joint Publication from Pr...
              - İMAM EŞ‘ARÎ’NİN KELÂM DÜŞ...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - KİTÂBÜ’t-TEVHÎD Açıklamal...
              - NEW ISSUE: Journal of Ott...
              - A New Book from The Early...
              - The 2nd International Ott...
              - 81th volume of Contents o...
              - Expanded and Revised Book...
              - Journal of Ottoman Studie...
              - 44nd issue of ISAM Bullet...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - 80th volume of Contents o...
              - 43nd issue of ISAM Bullet...
              - 77th volume of Contents o...
              - 42nd issue of ISAM Bullet...
              - 74th volume of Contents o...
              - 41st Issue of ISAM Bullet...
              - 72th volume of Contents o...
              - Director Change in ISAM
              - Russian Islamic Foundatio...
              - 40th Issue of ISAM Bullet...
              - 2nd of Critical Edition C...
              - TDV ENCYCLOPEDIA OF ISLAM...
              - Database for Qadi Registe...
              - Database for Theses in Th...
              - THE SEMINAR “BETWEEN THEO...
              - CONFERENCE HELD IN COOPER...
              - “INTERNATIONAL WORKSHOP O...
              - Istanbul Law Court Record...