İSAM’da Yayına Hazırlanan Üç Eser Türkiye’de İlk Defa TDV Yayınları Tarafından Satışa Sunuldu!

İlk baskıları Beyrut’ta Dâru İbn Hazm Yayınları tarafından 2013 yılında, ikinci baskıları İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından 2019 yılında yapılan Nûreddin es-Sâbûnî’nin el-Kifâye fi’l-hidâye ve el-Müntekā min ismeti’l-enbiyâ eserleriyle, Muhammed b. Hasan el-Muînî’nin Levâmiu’l-burhân ve kavâtiu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân eseri Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından yapılıp Türkiye’de ilk defa satışa sunuldu.

 

Eserler ile ilgili detaylı bilgilere ve satış linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

el-Kifâye fi’l-hidâye

Eseri satın almak için tıklayınız.

el-Müntekā min ismeti’l-enbiyâ

Eseri satın almak için tıklayınız.

Levâmiu’l-burhân ve kavâtiu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân

Eseri satın almak için tıklayınız.


 
 

Yayım Tarihi: 20.01.2023 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler