Yeni SAYI! Osmanlı Araştırmaları (61, 2023)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 61
 , 2023 

İçindekiler / Contents


Osmanlı Bürokrasisinde Ayrıcalık ve Uygulamalar (1600): Kırklı Gedikliler / Privilege and Practice in the Ottoman Chancery c. 1600: Kırklı Gedikliler  • 1
Chrıstıne Woodhead

 

Gelibolu Yarımadası’nda İlk Osmanlıların Fetih Güzergâhı ve Gelibolu’nun
Fethi (1354)
 / The Conquest Route of Early Ottomans in the Gallipoli Peninsula
and the Conquest of Gallipoli (1354)
 • 43

Metin Tetik

 

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşlarında Bir Savaş Finansman Kaynağı Olarak
Nefîr-Âmm Bedeli (1688-1689) / A War-Funding Source during the Ottoman-Holy Alliance Wars: Nefîr-i Âmm (General Levy) Tax (1688-1689) • 83

Murat Tuğluca

 

Gücün Aynası Yahut Taklidi: Prusya Kralı Büyük Friedrich’in Osmanlı İmparatorluğu’na Gönderdiği Mektuplarda Vurguladığı Nüfuz Alanları / 
A Mirror or an Imitation of Power: Areas of Influence emphasized by the Prussian King Frederick the Great in his Letters to the Ottoman Empire • 117

Hüseyin Onur Ercan

 

19. Yüzyıl Ortalarında İstanbul’da Hanlar: Mekânsal Bir Analiz / 
Urban Khans in Istanbul in the Middle of the 19th Century: A Spatial Analysis  • 151

Ahmet Yaşar

 

Efkâr-ı Atîkaya Husumet: Ahmed Cevdet Paşa’nın Örtbas Ettiği Bir Vehhabilik Risalesi / Hostility to Antiquated Ideas: Ahmed Cevdet Pasha’s Cover-up of a Pamphlet on Wahhabism • 217

Ömer Koçyiğit

 

Modern Harp Teknolojilerine Ayak Uydurmak: Hafif Silah Üretim Teknolojileri Eğitimi Maksadıyla Yurtdışına Gönderilen Osmanlı Askerî Personeli
(1834-1918)
 / Keeping Up With Modern Warfare Technologies:
Ottoman Military Personnel Sent Abroad for Light Weapons Production
Technologies Training (1834-1918) • 245

Serdal Soyluer

 

 

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE

Edirne Bâdi Efendi Nüshasının ‘İlk Anonim Kronik’ Olduğu İddiası ile Neşri Üzerine Bazı Mülahazalar
Necdet Öztürk • 285

Prof. Dr. Kemal Çiçek’in VIII. Taşnak Kongresine Takılmasının Perde Arkası
Alaattin Uca • 327

 

 

KİTÂBİYAT / Book RevIews

Ebubekir Ceylan, Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri
Efe Güzeloğlu • 339

Suna Çağaptay, The First Capital of the Ottoman Empire: The Religious, Architectural, and Social History of Bursa
Nilay Özlü • 343

Walter Feldman, Osmanlı’da Mevleviliğin Kültürel Tarihi: Osmanlı İmparatorluğunda Şiir, Müzik ve Tasavvuf
Serkan Özdemir • 348

Mehmet Kuru, Osmanlı’nın Para ile İmtihanı: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Para Krizi
Erdal Bilgiç • 352

Noel Malcolm, Useful Enemies: Islam and the Ottoman Empire in Western Political Thought, 1450-1750
Atdhe Thaçi • 360

Ahmet Şefik Şenlik, Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar
Abdulhadi Uysal • 362

 

Önceki sayılar için tıklayınız.

 

Yayım Tarihi: 14/06/2023

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler