NEW ISSUE! Journal of Ottoman Studies (61, 2023)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 61
 , 2023 

 

 

Privilege and Practice in the Ottoman Chancery c. 1600: Kırklı Gedikliler / Osmanlı Bürokrasisinde Ayrıcalık ve Uygulamalar (1600): Kırklı Gedikliler  • 1

Chrıstıne Woodhead

 

Gelibolu Yarımadası’nda İlk Osmanlıların Fetih Güzergâhı ve Gelibolu’nun
Fethi (1354)
 / 
The Conquest Route of Early Ottomans in the Gallipoli Peninsula
and the Conquest of Gallipoli (1354)
 • 43

Metin Tetik

 

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşlarında Bir Savaş Finansman Kaynağı Olarak
Nefîr-Âmm Bedeli (1688-1689) / A War-Funding Source during the Ottoman-Holy Alliance Wars: Nefîr-i Âmm (General Levy) Tax (1688-1689) • 83

Murat Tuğluca

 

Gücün Aynası Yahut Taklidi: Prusya Kralı Büyük Friedrich’in Osmanlı İmparatorluğu’na Gönderdiği Mektuplarda Vurguladığı Nüfuz Alanları / 
A Mirror or an Imitation of Power: Areas of Influence emphasized by the Prussian King Frederick the Great in his Letters to the Ottoman Empire • 117

Hüseyin Onur Ercan

 

19. Yüzyıl Ortalarında İstanbul’da Hanlar: Mekânsal Bir Analiz / 
Urban Khans in Istanbul in the Middle of the 19th Century: A Spatial Analysis  • 151

Ahmet Yaşar

 

Efkâr-ı Atîkaya Husumet: Ahmed Cevdet Paşa’nın Örtbas Ettiği Bir Vehhabilik Risalesi / Hostility to Antiquated Ideas: Ahmed Cevdet Pasha’s Cover-up of a Pamphlet on Wahhabism • 217

Ömer Koçyiğit

 

Modern Harp Teknolojilerine Ayak Uydurmak: Hafif Silah Üretim Teknolojileri Eğitimi Maksadıyla Yurtdışına Gönderilen Osmanlı Askerî Personeli
(1834-1918)
 / Keeping Up With Modern Warfare Technologies:
Ottoman Military Personnel Sent Abroad for Light Weapons Production
Technologies Training (1834-1918) • 245

Serdal Soyluer

 

 

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE

Edirne Bâdi Efendi Nüshasının ‘İlk Anonim Kronik’ Olduğu İddiası ile Neşri Üzerine Bazı Mülahazalar
Necdet Öztürk • 285

Prof. Dr. Kemal Çiçek’in VIII. Taşnak Kongresine Takılmasının Perde Arkası
Alaattin Uca • 327

 

 

KİTÂBİYAT / Book RevIews

Ebubekir Ceylan, Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri
Efe Güzeloğlu • 339

Suna Çağaptay, The First Capital of the Ottoman Empire: The Religious, Architectural, and Social History of Bursa
Nilay Özlü • 343

Walter Feldman, Osmanlı’da Mevleviliğin Kültürel Tarihi: Osmanlı İmparatorluğunda Şiir, Müzik ve Tasavvuf
Serkan Özdemir • 348

Mehmet Kuru, Osmanlı’nın Para ile İmtihanı: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Para Krizi
Erdal Bilgiç • 352

Noel Malcolm, Useful Enemies: Islam and the Ottoman Empire in Western Political Thought, 1450-1750
Atdhe Thaçi • 360

Ahmet Şefik Şenlik, Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar
Abdulhadi Uysal • 362

 

For the former issues, please click

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  News
           News
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Public Announcement
              - OTTOMAN STUDIES FROM PAST...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - The Book al-Ghuraf al-‘al...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Reprint of Book from The ...
              - NEW BOOK from the Late Cl...
              - Two Additional Volumes of...
              - Arabic Books Catalog Upda...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - Qatar Minister of Endowme...
              - Special Award to al-Kashs...
              - Extended and Revised Edit...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - New Book from the Late Cl...
              - Extended Edition of Ayyub...
              - A New Book from the Late ...
              - The Ottoman Sultans of th...
              - The Commentary of Ebussuu...
              - The Journal Of Ottoman St...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - A New Book from the Late ...
              - ISAM’s Manual for Critica...
              - A NEW BOOK from the Early...
              - A New Book from the Late ...
              - 93th volume of Contents o...
              - A New Book from Early Cla...
              - A New Book within the sco...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW BOOK within the scope...
              - NEW ISSUE! The Journal Of...
              - TAFSIR OF ABŪ AL-SUʿŪD HA...
              - New Joint Publications Ou...
              - A NEW BOOK published as p...
              - Müfessir Olarak Ali Kuşçu...
              - New Issue! İslam Araştırm...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 90th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK published as p...
              - 47. Issue of ISAM Bulleti...
              - ISAM’s Logo and Corporate...
              - A NEW BOOK published as p...
              - A NEW BOOK published as p...
              - et-Tesdîd fî şerhi’t-Temh...
              - Expanded and Revised Book...
              - A NEW BOOK published as p...
              - İslam Araştırmaları Dergi...
              - Kelâmcı Usulcülerin Delâl...
              - From Antiquity to the 21s...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - 89th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi...
              - New Book from the Late Cl...
              - New Issue! ISAM Bulletin ...
              - New Issue! Turkish Journa...
              - NEW ISSUE! The Journal of...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-...
              - 87th volume of Contents o...
              - The Concise Encyclopedia ...
              - 86th volume of Contents o...
              - A NEW BOOK from the Serie...
              - el-Keşşâf Literatürü: Zem...
              - et-Teshîl Şerhu Letâifi’l...
              - Six joint publications by...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - Keşfü'l-esrâr ve hetkü'l-...
              - ISAM Bulletin 45th issue
              - A NEW BOOK from the ISAM ...
              - 83th volume of Contents o...
              - Facsimile Edition of the ...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - A NEW BOOK from the Proje...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - NEW ISSUE! Journal of Ott...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Joint Publication from Pr...
              - İMAM EŞ‘ARÎ’NİN KELÂM DÜŞ...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - A NEW CRITICAL EDITION fr...
              - KİTÂBÜ’t-TEVHÎD Açıklamal...
              - NEW ISSUE: Journal of Ott...
              - A New Book from The Early...
              - The 2nd International Ott...
              - 81th volume of Contents o...
              - Expanded and Revised Book...
              - Journal of Ottoman Studie...
              - 44nd issue of ISAM Bullet...
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - 80th volume of Contents o...
              - 43nd issue of ISAM Bullet...
              - 77th volume of Contents o...
              - 42nd issue of ISAM Bullet...
              - 74th volume of Contents o...
              - 41st Issue of ISAM Bullet...
              - 72th volume of Contents o...
              - Director Change in ISAM
              - Russian Islamic Foundatio...
              - 40th Issue of ISAM Bullet...
              - 2nd of Critical Edition C...
              - TDV ENCYCLOPEDIA OF ISLAM...
              - Database for Qadi Registe...
              - Database for Theses in Th...
              - THE SEMINAR “BETWEEN THEO...
              - CONFERENCE HELD IN COOPER...
              - “INTERNATIONAL WORKSHOP O...
              - Istanbul Law Court Record...