el-Gurefü’l-aliyye Eseri Yayımlandı

el-Gurefü’l-aliyye fî terâcimi müteahhirî’l-Hanefiyye, I-III

Kureşî’nin el-Cevâhirü’l-mudiyye fî tabakāti’l-Hanefiyye’sine zeyil

Şemseddin İbn Tolun (ö. 953/1546)

thk. Ali es-Seyyid Abdüllatîf

 

el-Gurefü’l-aliyye 10. (16.) yüzyılda yaşamış, tarihçiliği ile meşhur bir Memlük dönemi âlimi olan Şemseddin İbn Tolun’un önemli bir biyografik çalışmasıdır. İbn Tolun bu çalışmayı Hanefî mezhebinin en ünlü tabakat eseri olan Abdülkādir el-Kureşî’ye ait el-Cevâhirü’l-mudıyye fî ṭabakāti’l-Hanefiyye’ye zeyil olarak kaleme almıştır. Yazar, Kureşî’nin derlediği biyografilerdeki eksik bilgileri gidermiş ve onunla aynı çağda ya da sonrasında yaşadığı için eserinde yer almayan Hanefî hukukçularının biyografilerini ilave etmiştir.

Ali es-Seyyid Abdüllatîf tarafından 2015 yılında yüksek lisans tezi olarak “müellif nüshasından” tahkik edilen eser, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından uzun ve titiz bir çalışma sonucunda yayıma hazırlanmıştır. Bu kapsamda el-Guref’in tamamı Mehmet Fatih Kaya tarafından tashih edilerek ilmî kontrolden geçirilmiştir. Ayrıca İslam Araştırmaları Merkezi’nin tahkik uzmanları tarafından çalışmaya çok yönlü ilmî katkılar sunulmuş ve araştırmacılara kolaylıklar sağlayacak çeşitli dizinler ilave edilmiştir. Özellikle hukuk tarihi çalışmaları için önemli bir kaynak olan bu biyografik eser, özenli bir tasarımla okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

Türkiye baskısı ve yurt içi dağıtımı Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından yapılmakta olan eserin, yurt dışı baskısı ve dağıtımı Beyrut’ta Darü’r-reyâhîn (Darulrayaheen) yayınevi tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN / Sayfa

 

978-625-428-133-4 (Tk.), 2552 s.

978-625-428-134-1 (1. Cilt), 820 s.

978-625-428-135-8 (2. Cilt), 664 s.

978-625-428-136-5 (3. Cilt), 60+708 s.

İstanbul - Ankara - Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Darulrayaheen, 2023

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız.

 

 

 

 

Yayım Tarihi: 21/07/2023

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler