DÜNDEN BUGÜNE OSMANLI ARAŞTIRMALARI

Editörler: Ali Akyıldız, Ş.  Tufan Buzpınar, Mustafa Sinanoğlu

 

Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Osmanlı tarihi çalışmalarının mevcut durumunun analiz edilmesi ve Türkiye’de tarih metodolojisi, kaynak analizi ve kullanımı gibi sorunların tartışılması amacıyla TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 24-25 Şubat 2001’de düzenlenen “Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tespitler, Problemler, Teklifler” başlıklı sempozyumun tebliğlerini içermektedir.

Sempozyumda siyasi tarih, idare tarihi, hukuk tarihi, iktisat tarihi, bilim tarihi, İslam felsefesi, kelâm, tasavvuf, fıkıh, ilmiye, edebiyat ve çağdaş Türk düşüncesi olmak üzere toplam on bir ana başlık altında yirmi tebliğ sunulmuştur. Ş. Tufan Buzpınar, Yusuf Halaçoğlu, Feridun Emecen, Azmi Özcan, İlber Ortaylı, Ali Akyıldız, M. Âkif Aydın, Şükrü Özen, Orhan Okay, Fethi Gedikli, İskender Pala, Murat Çizakça, İhsan Fazlıoğlu, M. Sait Özervarlı, A. Yaşar Ocak, Ekmeleddin İhsanoğlu, Emre Dölen, Mustafa Kara, Mehmet İpşirli, Gökhan Çetinsaya, İsmail Kara, Nejat Göyünç ve Mehmet Genç tarafından sunulan tebliğlerde Osmanlı tarihinin belirtilen alanlarında yapılan ilmî araştırmalar; yaklaşım, yöntem ve kaynaklar yönünden ilmî bir tenkide tâbi tutulmuş, mevcut çalışmalarla ilgili tespitler yanında yapılacak araştırmalarla ilgili teklifler de dile getirilmiştir.
İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2007; (2. bs.) 2023

ISBN, Sayfa: 978-625-428-311-6, 319 s.

Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız. 


Yayım Tarihi: 18/09/2023

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler