LADEP 2023-2024 Başvuruları Başlıyor!

 

İstanbul’daki İslamî ilimler ve ilahiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla geliştirilen ve İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında yürütülen “Lisans Akademik Destek Programı” (LADEP) 18. dönem (2023-2024) başvuruları 26 Eylül – 10 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Temel İslam ilimleri merkezli bir program olan LADEP sosyal bilimler gibi diğer disiplin ve ilgi alanlarına yönelik çeşitli çalışmaları içermekle birlikte, ağırlıklı olarak fıkıh, tefsir, hadis ve kelam ilimlerine dair seminerlerden oluşmaktadır.

LADEP, programa katılan öğrencilere normalde lisans öğrencilerine üyelik imkanı sunmayan İSAM Kütüphanesi’nden faydalanma imkânı sağlamaktadır.

İlk defa bu sene LADEP, İlahiyat fakülteleri dışındaki bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine yönelik bir eğitim programı da hayata geçirecektir. İlahiyat fakültesi öğrencilerine yönelik LADEP müfredatından farklı olacak bu programda katılımcılara sosyal bilimlere dair derslerin yanında Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Akaid, İslami İlimlere Giriş, İslam Tarihi vb. seminerlerden oluşan bir program sunulacaktır.

 

Başvurular:

LADEP-1: İlahiyat ve İslamî ilimler lisans 1. sınıf öğrencileri başvurabilir.

LADEP-2: İlahiyat ve İslamî ilimler lisans 2. sınıf öğrencileri başvurabilir.

LADEP-İlahiyat Harici: İlahiyat harici fakültelerin lisans 1. sınıf öğrencileri başvurabilir.


LADEP kabul şartları, içeriği ve süresi hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için:
http://www.isam.org.tr/ladep/


LADEP’e dair sorularınız için:
ladep@isam.org.tr

Yazım Tarihi: 26.09.2023  

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler