İslâm Ansiklopedisi

 

TDV İslâm Ansiklopedisi web erişimi için tıklayınız.
Genel Bilgi
1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır.
Ansiklopedi, İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer dinleri, müslüman olmadığı halde İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dâhil etmiştir.
Amaç
TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.
Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek muhteva gerekse kaynaklar açısından araştırmacıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur.
Zengin Muhteva
İslâmî ilimler, İslâm kültür ve medeniyeti ile ilgili A’dan Z’ye bütün terimler... İslâm dünyasında din, ilim, siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetler... İlim ve kültür hayatımıza değer katmış eserler... İslâm mezhepleri, tarikatlar, akımlar, ekoller… Fas’tan Endonezya’ya kadar bütün İslâm ülkeleri, önemli şehirler... Amerika’dan Rusya’ya, İngiltere’den Avustralya’ya kadar İslâmiyet ve müslüman topluluklar.
Uzman Kadro
Kırk dört ciltte tamamlanan TDV İslâm Ansiklopedisi’nde bir kısmı yurt dışından olmak üzere, konusunda uzman 2000’i aşkın yazarın maddesi bulunmaktadır.
Yayımlanmış Ciltler
1988 yılında yayıma başlayan ansiklopedinin 1. cildi on iki, 2. cildi dokuz, 3. cildi yedi ayda tamamlanmış, böylece belli bir istikrar kazandıktan sonra her altı ayda bir cilt yayımlanmıştır. 2013 yılı Aralık ayında yayımlanan 44. ciltle birlikte ansiklopedi tamamlanmıştır.

Yayımlanmış ciltleri görmek için tıklayınız. 

 

CİLT NO

İLK MADDESİ

SON MADDESİ

1

 ÂB-ı HAYAT

 el-AHKÂMÜ'ş-ŞER'İYYE

2

 AHLÂK

 AMARİ

3

 AMASYA

 ÂŞIK MÛSİKİSİ

4

 ÂŞIK ÖMER

 BÂLÂ KÜLLİYESİ

5

 BALABAN 

 BEŞİR AĞA

6

 BEŞİR AĞA CAMİİ 

 CÂFER PAŞA TEKKESİ

7

 CA'FER es-SÂDIK

 CİLTÇİLİK

8

 CİLVE

 DÂRÜNNEDVE 

9

 DÂRÜSAÂDE 

 DULKADİROĞULLARI

10

 DÛMETÜLCENDEL 

 ELBİSE

11

 ELBİSTAN

 EYMİR

12

 EYS

 FIKHÜ'l-HADÎS 

13

 FIKIH 

 GELENEK 

14

 GELİBOLU 

 HADDESEN 

15

 HADES 

 HANEFÎ MEHMED 

16

 HANEFÎ MEZHEBİ

 HAYÂ

17

 HAYAL 

 HİLÂFİYAT 

18

 HİLÂL 

 HÜSEYİN LÂMEKÂNΠ

19

 HÜSEYİN MİRZA 

 İBN HALDÛN 

20

 İBN HALDÛN 

 İBNÜ'l-CEZERΠ

21

 İBNÜ'l-CEZZÂR 

 İHVÂN-ı MÜSLİMÎN 

22

 İHVÂN-ı SAF 

  İSKİT

23

 İSLÂM 

 KAADE 

24

 KÂÂNÎ-i ŞÎRÂZΠ

 KASTAMONU 

25

 KASTİLYA 

 KİLE 

26

 KİLİ 

 KÜTAHYA 

27

 KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ 

 MANİSA 

28

 MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ 

 MEKS 

29

 MEKTEB 

 MISIR MEVLEVÎHÂNESİ 

30

 MISRA 

 MUHAMMEDİYYE 

31

 MUHAMMEDİYYE 

 MÜNÂZARA 

32

 el-MÜNCİD

 NASİH

33

 NESİH  OSMANLILAR

34

 OSMANPAZARI  RESULDAR

35

 RESÛLÎLER  SAK

36

 SAKAL  SEVM

37

 SEVR ANTLAŞMASI  SUVEYLİH

38

SUYOLCU ŞERİF en-NÎSÂBÛRÎ

39

ŞERİF PAŞA TANZANYA

40

TANZİMAT TEVECCÜH

41

TEVEKKÜL TÜSTERÎ

42

TÜTÜN VEHRAN

43

VEKÂLET YÛSÎ

44

YUSUF ZWEMER

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Birimler
           İslâm Ansiklopedisi
              - Tasarlanan Diğer Ansiklop...
              - Yabancı Dillere Çeviri
              - Yayın Temini
              - Abonelik
              - Tanıtım
              - Sipariş ve Takip
              - Teknik Birimler
              - İlmî ve Teknik Yapılanma
              - İslâm Ansiklopedisi
           Araştırma Birimi
           Kütüphane ve Dokümantasyon