İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953 - 2000)

İsmail E. Erünsal
Fatih Çardaklı
Mustafa Birol Ülker

Yüksek Öğrenim Kanunu'nun kabulü ve Yüksek İslâm Enstitülerinin İlâhiyat Fakültelerine dönüşmesinin ardından Türkiye'de İslâmî ilimler alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısında önemli bir artış olmuştur. İdeal olan hem bu tezlerden diğer araştırıcıların yararlanabilmesini sağlamak hem de aynı veya benzer konuda mükerrer tezlerin hazırlanmasına engel olmaktır.

Bugüne kadar yapılmış ilâhiyat tezlerinden ilim dünyasının haberdar olmasını sağlamak amacıyla İslâm Araştırmaları Merkezi'nde bir Tezler Veri Tabanı oluşturuldu. Bu veri tabanında tezlerin bibliyografik künyeleri toplandı. Bir sonraki adım olarak da elinizdeki eserde 1953-2000 yılları arasında İlâhiyat Fakültelerinde yapılan tezlerin kataloğu hazırlanarak araştırmacıların istifadesine sunuldu.

2008, 472 s.
ISBN 978-975-389-526-2

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim