Hz. Osman'a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf

Türk İslâm Eserleri Müzesi Nüshası
(nşr. Dr. Tayyar Altıkulaç), I-II.

Yaklaşık yedi yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olan bu eser, Dr. Tayyar Altıkulaç’ın yürüttüğü Hz. Osman’a nisbet edilen en eski Mushaf-ı Şerif  nüshalarının neşredilmesiyle ilgili projenin ikinci eseridir.  Dr. Altıkulaç'a göre eski tarihli, Hz. Osman’a nisbet edilen ve 1905’te Ruslar tarafından neşredilen Taşkent nüshası ile müsteşrikler tarafından yayımlanan Paris Millî Kütüphane (hicrî I. veya II. yüzyıla ait), Saint Petersburg ve Londra nüshalarında büyük ölçüde eksiklik mevcuttur (bu nüshaların biri yaklaşık Kur’an’ın üçte biri, diğeri dörtte biri kadardır). Buna mukabil dünya kütüphaneleri ve müzelerinde mevcut en eski nüshalar olarak bilinen Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi ve Kahire el-Meşhedü’l-Hüseynî nüshaları tam nüsha (her birinde birkaç varak eksik) olarak kabul edilebilir. Projenin ilk eseri olan Topkapı Sarayı Müzesi nüshasının neşri bir süre önce IRCICA tarafından gerçekleştirilmişti.  Türk ve İslâm Eserleri Müzesi nüshasının neşri olan bu ikinci eser Dr. Altukulaç tarafından kısa sürede hazırlanarak İSAM tarafından yayımlandı. İki cilt halinde prestij kitabı olarak yayımlanan bu eserde Türk ve İslâm Eserleri Müzesi nüshası ile Suudi Arabistan’da yayımlanan ve Dr. Altıkulaç’ın “Fehd Mushafı” olarak adlandırdığı mushaf, dil ve imlâ özellikleri bakımından karşılaştırılmış ve farklılıklar aynı sayfada alt alta gösterilmiştir.  Bu nüshaların neşri, hem Kur’ân-ı Kerim’in Hz. Osman’dan günümüze intikalinde herhangi bir aksama olmadığının ortaya konulması hem de asıllarıyla birlikte yayımlanmış olması sebebiyle orijinallik taşımaktadır. Eser aynı zamanda bir Müslüman-Türk araştırmacıya ait ilk Kur’an neşri olması bakımından da oldukça önemlidir. Hz. Osman’a nisbet edilen Mushaf-ı Şerif’in Kahire nüshası, Dr. Altıkulaç’ın projesinin son aşaması olarak çok yakında neşredilecektir.

2008, c. I, 608s., c. II, s. 616
ISBN 978-975-389-523-1

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ