Sadreddin Konevî

Ekrem Demirli

Bu kitap, düşünce tarihimizin önemli mütefekkirlerinden ve tasavvuf disiplinin son “kurucu” düşünürü olan Sadreddin Konevî’yi çeşitli yönleriyle tanıtmaktadır. Gazzâlî’nin Fârâbî ve İbn Sînâ öncülüğündeki metafizik tasavvura yönelttiği eleştirilerin ardından, bilgideki “kesinlik” sorununu vahye bağlı tasavvufî yöntem ile aşmayı hedefleyen Konevî, metafizik düşünceye yeni bir boyut kazandırmıştır. Mutasavvıfların ilham, keşif ve müşahede gibi isimlerle anılan bilgileri için “miyar” ve “mîzan” olabilecek bir “müdevven ilim” arayışı içindeki Konevî, geleneksel tasavvuf anlayışının sınırlarını aşarak metafiziği yeniden yorumlamıştır.

Felsefe, kelâm ve tasavvufun kesiştiği konular hakkında bazan karşılaştırmalı bazan eleştirel bir üslûpla derin tahlillerde bulunan Konevî, “tâlim edilebilir” bir mahiyet kazanan nazarî tasavvufun en önemli teorisyenidir. Bu alandaki çabası, bilhassa Selçuklu-Osmanlı coğrafyasında ve İran’da

tasavvufun gidişatını önemli ölçüde etkilemiştir.

 

2010, s. 168
ISBN 978-605-558-625-6

 

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini