Tanıtım

TDV İslâm Ansiklopedisi İçin Kim Ne Dedi

Bu yeni Türkçe İslâm Ansiklopedisi, Modern Türkiye ve Osmanlı dünyasının kültürel, siyasî ve sosyal yönlerini araştıranlar için vazgeçilemez bir referans eseri. Bu eser İslâm dünyasının aşağılık kompleksinden çıkmaya çalıştığı şu günlerde, İslâm'ın dinî ve kültürel mirasına duyulan güven ve övgünün bir ifadesidir. Aynı zamanda o, Türkiye'de Osmanlı mirasının gittikçe takdir edilmeye başlandığının da işaretidir. Bu yoğun çalışmaların sonunda etkileyici ve bilgi dolu referans eseri ortaya çıkmıştır. Onun sayfaları arasında seyahat etmekse ayrı bir zevk.
BRIJMES, 24/2 (1997), s. 314-316
 
Mükemmel bir çalışma olan bu eser benzerleri arasında vazgeçilmez bir yere sahip olacaktır.
Christine WOODHEAD
 
Türkiye'de yazılan o çok güzel Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ile iftihar ediyorum... Çok ayrıntılı bilgi var. Hep okuyorum. Üstelik hayatımda zevk almak için ansiklopedi okumuş biri de değilim. Ama o ansiklopediyi açıp makalelere bakıyorum. Güzel şeyler bunlar.
Şerif MARDİN
 
Bu kadar kapsamlı bir çalışmayı ortaya koymak için gösterdiğiniz cesaret ve yoğun çalışmadan dolayı sizi tebrik ederim.
Albert HOURANI
 
Bu çok iyi hazırlanmış bir çalışmadır ve bizim araştırmalarımıza mutlaka büyük katkısı olacaktır.
C. E. BOSWORTH
 
Çalışmalarımda çok büyük bir katkısı olacak bu yayını bana gönderdiğiniz için çok müteşekkirim.
Bernard LEWIS

Eserinizi kullandıkça değerini daha iyi takdir ediyorum. Hiçbir yerde ismi geçmeyen fakat İslâm ve Türk kültür hayatına büyük katkıda bulunan kimselerin hayatını ve eserlerini dile getirmeniz çok faydalı.
Kemal KARPAT

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Brill Online Dergiler
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Birimler
           İslâm Ansiklopedisi
              - Tasarlanan Diğer Ansiklop...
              - Yabancı Dillere Çeviri
              - Yayın Temini
              - Abonelik
              - Tanıtım
              - Sipariş ve Takip
              - Teknik Birimler
              - İlmî ve Teknik Yapılanma
              - İslâm Ansiklopedisi
           Araştırma Birimi
           Kütüphane ve Dokümantasyon