İlâhiyat Fakülteleri (1953-2015) Tezler Kataloğu Veri Tabanıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2015) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 17.231 yüksek lisans ve doktora tezinin 12.128'i tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır; 
 

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2015) 
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

3
1
4

Ahmet Yesevî Üniversitesi

2
 -
2
Akdeniz Üniversitesi
12
3
15
Ankara Üniversitesi
547
1.795
2.342
Atatürk Üniversitesi
327
672
999
Bayburt Üniversitesi
7
 -
7
Bingöl Üniversitesi
17
3
20
Bozok Üniversitesi
4
 -
4
Cumhuriyet Üniversitesi
307
339
646
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
119
66
185
Çukurova Üniversitesi
105
140
245
Dicle Üniversitesi
125
115
240
Dokuz Eylül Üniversitesi
273
510
783
Erciyes Üniversitesi
319
800
1.119
Erzincan Üniversitesi
8
6
14
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
10
8
18
Fatih Üniversitesi
39
22
61
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
28
7
35
Fırat Üniversitesi
65
312
377
Gaziantep Üniversitesi
10
 -
10
Gümüşhane Üniversitesi
1
1
2
Harran Üniversitesi
81
277
358
Hitit (Gazi) Üniversitesi
51
119
170
Iğdır Üniversitesi
53
3
56
İnönü Üniversitesi
14
42
56
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
1
 -
1
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
10
1
11
İstanbul Üniversitesi
373
190
563
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
1
 -
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
126
121
247
Karabük Üniversitesi
3
 -
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 -
31
31
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
13
1
14
Marmara Üniversitesi
593
2.761
3.354
Necmettin Erbakan Üniversitesi
383
119
501
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
209
424
633
Ordu Üniversitesi
1
 -
1
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
113
75
188
Sakarya Üniversitesi
185
509
692
Selçuk Üniversitesi
 -
1.332
1.332
Süleyman Demirel Üniversitesi
130
226
356
Şırnak  Üniversitesi
30
4
34
Uludağ Üniversitesi
320
813
1.133
Uşak Üniversitesi
1
 -
1
Yalova  Üniversitesi
17
2
19
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
1
 -
1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
66
278
344
Toplam
5.103
12.128
17.231

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  MAP
           MAP