İlâhiyat Fakülteleri (1953-2013) Tezler Kataloğu Veri Tabanı Açıldıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2013) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 14.526 yüksek lisans ve doktora tezinin 11.059'ü tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır;

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2013)
Üniversite Adı
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam
Ankara Üniversitesi
433
1.671
2.104
Atatürk Üniversitesi
209
584
793
Bayburt Üniversitesi
3
 -
3
Bingöl Üniversitesi
3
 -
3
Cumhuriyet Üniversitesi
139
309
448
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
21
52
73
Çukurova Üniversitesi
59
116
175
Dicle Üniversitesi
80
78
158
Dokuz Eylül Üniversitesi
281
472
753
Erciyes Üniversitesi
223
743
966
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
7
 -
7
Fatih Üniversitesi
1
 -
1
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
7
 -
7
Fırat Üniversitesi
54
283
337
Harran Üniversitesi
37
249
286
Hitit (Gazi) Üniversitesi
19
95
114
Iğdır Üniversitesi
49
2
51
İnönü Üniversitesi
16
36
52
İstanbul Üniversitesi
165
115
280
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
69
95
164
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 -
31
31
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
9
 -
9
Mardin Üniversitesi
 -
1
1
Marmara Üniversitesi
486
2.524
3.010
Necmettin Erbakan Üniversitesi
351
34
385
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
174
350
524
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
89
50
139
Sakarya Üniversitesi
143
479
622
Selçuk Üniversitesi
 -
1.333
1.333
Süleyman Demirel Üniversitesi
121
182
303
Şırnak  Üniversitesi
6
 -
6
Uludağ Üniversitesi
168
737
905
Yalova  Üniversitesi
1
 -
1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
56
252
308
Toplam
3.479
10.873
14.352

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

    

 
     

  MAP
           MAP