İlâhiyat Fakülteleri (1953-2014) Tezler Kataloğu Veri Tabanıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2014) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 15.875 yüksek lisans ve doktora tezinin 11.667'si tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır;

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2014)
Üniversite Adı
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam
Akdeniz Üniversitesi
3
1
4
Ankara Üniversitesi
470
1.759
2.229
Atatürk Üniversitesi
275
638
913
Bayburt Üniversitesi
3
 -
3
Bingöl Üniversitesi
4
 -
4
Cumhuriyet Üniversitesi
199
329
528
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
26
59
85
Çukurova Üniversitesi
83
131
214
Dicle Üniversitesi
109
98
207
Dokuz Eylül Üniversitesi
263
506
769
Erciyes Üniversitesi
280
770
1050
Erzincan Üniversitesi
4
3
7
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
9
5
14
Fatih Üniversitesi
11
3
14
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
15
3
18
Fırat Üniversitesi
61
303
364
Harran Üniversitesi
82
259
341
Hitit (Gazi) Üniversitesi
20
111
131
Iğdır Üniversitesi
49
3
52
İnönü Üniversitesi
14
41
55
İstanbul Üniversitesi
205
162
367
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
97
112
209
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 -
31
31
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
9
 -
9
Mardin Üniversitesi
 -
 -
 -
Marmara Üniversitesi
519
2.670
3.189
Necmettin Erbakan Üniversitesi
374
91
465
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
189
387
576
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
101
69
170
Sakarya Üniversitesi
166
501
667
Selçuk Üniversitesi
1
1.333
1.334
Süleyman Demirel Üniversitesi
109
225
334
Şırnak  Üniversitesi
4
3
7
Uludağ Üniversitesi
320
777
1.097
Yalova  Üniversitesi
4
1
5
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
63
269
332
Toplam
4.206
11.667
15.875

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  MAP
           MAP