İlâhiyat Fakülteleri (1953-2016) Tezler Kataloğu Veri Tabanıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2016) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanmış
 ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 18.793 yüksek lisans ve doktora tezinin 13.366'i tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır;

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2016)

Üniversite Adı
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2
3
5
Ahmet Yesevî Üniversitesi
2
-
2
Akdeniz Üniversitesi
11
7
18
Ankara Üniversitesi
529
1.897
2.426
Atatürk Üniversitesi
305
759
1.064
Balıkesir Üniversitesi
2
-
2
Bayburt Üniversitesi
5
4
9
Bingöl Üniversitesi
15
9
24
Bozok Üniversitesi
15
4
19
Bülent Ecevit Üniversitesi
-
1
1
Cumhuriyet Üniversitesi
281
376
657
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
113
83
196
Çukurova Üniversitesi
95
164
259
Dicle Üniversitesi
130
149
279
Dokuz Eylül Üniversitesi
274
582
856
Erciyes Üniversitesi
305
855
1.160
Erzincan Üniversitesi
10
8
18
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
16
25
41
Fatih Üniversitesi
37
27
64
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
23
12
35
Fırat Üniversitesi
66
333
399
Gaziantep Üniversitesi
36
12
48
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
8
1
9
Gümüşhane Üniversitesi
6
4
10
Harran Üniversitesi
69
310
379
Hitit (Gazi) Üniversitesi
60
150
210
Iğdır Üniversitesi
44
16
60
İnönü Üniversitesi
25
51
76
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
21
2
23
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
24
9
33
İstanbul Üniversitesi
673
252
925
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
10
-
10
Kafkas Üniversitesi
2
 
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
121
150
271
Karabük Üniversitesi
3
3
6
Karadeniz Teknik Üniversitesi
-
31
31
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
12
2
14
Marmara Üniversitesi
582
2.909
3.491
Necmettin Erbakan Üniversitesi
370
217
587
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
222
461
683
Ordu Üniversitesi
1
-
1
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
119
91
210
Sakarya Üniversitesi
184
540
724
Selçuk Üniversitesi
-
1.336
1.336
Süleyman Demirel Üniversitesi
149
320
469
Şırnak Üniversitesi
30
8
38
Trakya Üniversitesi
4
1
5
Uludağ Üniversitesi
312
851
1.163
Uşak Üniversitesi
3
1
4
Yalova Üniversitesi
22
19
41
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
3
4
7
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
66
286
352
Toplam
5.427
13.366
18.793

 

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  MAP
           MAP