İlâhiyat Fakülteleri (1953-2015) Tezler Kataloğu Veri Tabanıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2015) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 17.770 yüksek lisans ve doktora tezinin 12.363'i tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır; 
 

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2015) 
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

3
1
4

Ahmet Yesevî Üniversitesi

2
 -
2
Akdeniz Üniversitesi
12
3
15
Ankara Üniversitesi
545
1.809
2.354
Atatürk Üniversitesi
329
688
1.017
Bayburt Üniversitesi
7
 -
7
Bingöl Üniversitesi
15
5
20
Bozok Üniversitesi
9
1-
10
Cumhuriyet Üniversitesi
310
339
649
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
119
66
185
Çukurova Üniversitesi
105
141
246
Dicle Üniversitesi
125
121
246
Dokuz Eylül Üniversitesi
293
529
822
Erciyes Üniversitesi
317
807
1.124
Erzincan Üniversitesi
7
7
14
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
11
8
19
Fatih Üniversitesi
62
22
84
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
28
7
35
Fırat Üniversitesi
65
315
380
Gaziantep Üniversitesi
12
2
14
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2
 -
2
Gümüşhane Üniversitesi
1
1
2
Harran Üniversitesi
79
282
361
Hitit (Gazi) Üniversitesi
54
132
186
Iğdır Üniversitesi
54
3
57
İnönü Üniversitesi
17
43
60
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
1
 -
1
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
13
1
14
İstanbul Üniversitesi
407
199
606
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
1
 -
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
125
128
253
Karabük Üniversitesi
4
 -
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 -
31
31
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
13
1
14
Marmara Üniversitesi
585
2.795
3.380
Necmettin Erbakan Üniversitesi
384
132
516
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
211
426
637
Ordu Üniversitesi
1
 -
1
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
115
79
194
Sakarya Üniversitesi
178
525
703
Selçuk Üniversitesi
 -
1.332
1.332
Süleyman Demirel Üniversitesi
152
257
409
Şırnak  Üniversitesi
30
4
34
Uludağ Üniversitesi
313
821
1.134
Uşak Üniversitesi
1
 -
1
Yalova  Üniversitesi
20
2
22
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
1
 -
1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
66
286
352
Toplam
5.354
12.349
17.703

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  MAP
           MAP