İlâhiyat Fakülteleri (1953-2023) Tezler Kataloğu Veri Tabanıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2023) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanmış
 ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 31.323 yüksek lisans ve doktora tezinin 23.775'i tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır;

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2023)

 

 

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

 

Üniversite Adı
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam
Adıyaman Üniversitesi
3
16
19
Afyon Kocatepe Üniversitesi
5
1
6
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
11
39
50
Ahmet Yesevî Üniversitesi
1
1
2
Akdeniz Üniversitesi
79
77
156
Aksaray Üniversitesi
16
66
82
Amasya Üniversitesi

28

15

43

Ankara Üniversitesi
689
2.524
3.213
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
37
5
42
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
13

11

24

Atatürk Üniversitesi
400
1.147
1.547
Artvin Çoruh Üniversitesi

1

-

1

Balıkesir Üniversitesi
9
8
17
Bartın Üniversitesi
13
16
29
Batman Üniversitesi

13

2

15

Bayburt Üniversitesi
34
57
91
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
5
-
5
Bingöl Üniversitesi
60
219
279
Bitlis Eren Üniversitesi
4
1
5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
40
42
82
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3

8

11

Bursa Uludağ Üniversitesi
384 
1.462 
1.846
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
94
243
337
Çankırı Karatekin Üniversitesi

5

46

51

Çukurova Üniversitesi
94
342
436
Dicle Üniversitesi
160
455
615
Dokuz Eylül Üniversitesi

282

866
1.148
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

15

-

15

Düzce Üniversitesi

3

9

12

Ege Üniversitesi

2

-

2

Erciyes Üniversitesi
341
1.188
1.529
Erzincan Üniversitesi (Binali Yıldırım)
14
70
84
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
54
170
224
Fatih Üniversitesi
0
26
26
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
46
105
151
Fırat Üniversitesi
61
547
608
Gaziantep Üniversitesi
54
98
152
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
1
-
1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
37
69
106
Giresun Üniversitesi
1
-
1
Gümüşhane Üniversitesi
11
53
64
Hakkari Üniversitesi

11

6

17

Harran Üniversitesi
111
474
585
Hitit (Gazi) Üniversitesi
85
209
294
Iğdır Üniversitesi
79
130
209
İbn Haldun Üniversitesi
18
29
47
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
10
4
14
İnönü Üniversitesi
100
274
374
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
97
99

196

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
103
123
226
İstanbul Üniversitesi
827
898
1.725
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
52
107
159
Kafkas Üniversitesi
6
 30
36
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
146
324
470
Karabük Üniversitesi
31
116
147
Karadeniz Teknik Üniversitesi
8
34
42
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
19
30
49
Kastamonu Üniversitesi
39
129
168
Kayseri Üniversitesi
5
-
5
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
1
1
2
Kırklareli Üniversitesi

6

11

17

Kırıkkale Üniversitesi

10

6

16

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
13
20
33
Kocaeli Üniversitesi

18

14

32

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

3

3

6

Mardin Artuklu Üniversitesi

39

78

117

Marmara Üniversitesi
655
4.002
4.657
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2

-

2

Muş Alparslan Üniversitesi

11

13

24

Necmettin Erbakan Üniversitesi
353
1.012
1.365
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

5

7

12

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
204
752
956
Ordu Üniversitesi
25
26
51
Pamukkale Üniversitesi

6

26

32

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
173
46
219
Sakarya Üniversitesi
212
776
988
Selçuk Üniversitesi
27
1.348
1.375
Siirt Üniversitesi

22

38

60

Sinop Ünüversitesi

11

3

14

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
314
624
938
Süleyman Demirel Üniversitesi
154
715
869
Şırnak Üniversitesi
55
68
123
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

15

2

17

Trabzon Üniversitesi

15

18

33

Trakya Üniversitesi
29
32
61
Uşak Üniversitesi
24
65
89
Üsküdar Üniversitesi
2
8
10
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
92
661
753
Yalova Üniversitesi
69
178
247
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
61
136
197
Yıldız Teknik Üniversitesi

2

1

3

Yozgat Bozok Üniversitesi
36
60
96
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
14
5
19
Toplam
7.548
23.775
31.323

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler