İlâhiyat Fakülteleri (1953-2016) Tezler Kataloğu Veri Tabanıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2016) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanmış
 ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 19.707 yüksek lisans ve doktora tezinin 13.696'sı tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır;

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2017)

 

 

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

 

Üniversite Adı
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
3
4
7
Ahmet Yesevî Üniversitesi
1
1
2
Akdeniz Üniversitesi
47
11
58
Aksaray Üniversitesi
19
1
20
Ankara Üniversitesi
658
1.985
2.643
Atatürk Üniversitesi
325
822
1.147
Balıkesir Üniversitesi
1
1
2
Bartın Üniversitesi
5
1
6
Bayburt Üniversitesi
17
8
25
Bingöl Üniversitesi
80
40
120
Bozok Üniversitesi
43
8
51
Bülent Ecevit Üniversitesi
-
1
1
Cumhuriyet Üniversitesi
340
387
727
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
113
109
222
Çukurova Üniversitesi
107
180
287
Dicle Üniversitesi
147
195
342
Dokuz Eylül Üniversitesi
326
621
947
Erciyes Üniversitesi
378
890
1.268
Erzincan Üniversitesi
11
13
24
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
30
32
62
Fatih Üniversitesi
37
27
64
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
49
17
66
Fırat Üniversitesi
72
351
423
Gaziantep Üniversitesi
57
22
79
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
32
2
34
Giresun Üniversitesi
1
-
1
Gümüşhane Üniversitesi
11
8
19
Harran Üniversitesi
145
330
475
Hitit (Gazi) Üniversitesi
76
171
247
Iğdır Üniversitesi
62
28
90
İnönü Üniversitesi
48
64
112
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
32
4
36
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
51
17
68
İstanbul Üniversitesi
761
316
1077
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
48
5
53
Kafkas Üniversitesi
2
 1
3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
143
172
315
Karabük Üniversitesi
14
3
17
Karadeniz Teknik Üniversitesi
4
30
34
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2
-
2
Kastamonu Üniversitesi
35
2
37
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
1
-
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
12
2
14
Marmara Üniversitesi
667
3.010
3.677
Necmettin Erbakan Üniversitesi
388
285
673
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
207
512
719
Ordu Üniversitesi
1
-
1
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
154
112
266
Sakarya Üniversitesi
238
568
806
Selçuk Üniversitesi
-
1.332
1.332
Süleyman Demirel Üniversitesi
191
383
574
Şırnak Üniversitesi
34
17
51
Trakya Üniversitesi
31
2
33
Uludağ Üniversitesi
383
924
1.307
Uşak Üniversitesi
4
2
6
Yalova Üniversitesi
50
26
76
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
7
10
17
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
88
389
477
Toplam
6.789
14.454
21.243

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Brill Online Dergiler
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler