İlâhiyat Fakülteleri (1953-2018) Tezler Kataloğu Veri Tabanıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2018) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanmış
 ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 21.735 yüksek lisans ve doktora tezinin 14.870'sı tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır;

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2018)

 

 

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

 

Üniversite Adı
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
-
1
1
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
3
4
7
Ahmet Yesevî Üniversitesi
1
1
2
Akdeniz Üniversitesi
49
12
61
Aksaray Üniversitesi
21
4
25
Ankara Üniversitesi
664
2.000
2.664
Atatürk Üniversitesi
328
840
1.168
Balıkesir Üniversitesi
1
1
2
Bartın Üniversitesi
5
1
6
Bayburt Üniversitesi
16
10
26
Bingöl Üniversitesi
60
80
140
Bozok Üniversitesi
42
9
51
Bülent Ecevit Üniversitesi
-
1
1
Cumhuriyet Üniversitesi
351
390
741
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
110
112
222
Çukurova Üniversitesi
108
183
291
Dicle Üniversitesi
148
204
352
Dokuz Eylül Üniversitesi
328
627
955
Dumlupınar Üniversitesi

1

-

1

Erciyes Üniversitesi
379
904
1.283
Erzincan Üniversitesi
14
15
29
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
34
41
75
Fatih Üniversitesi
37
26
63
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
46
21
67
Fırat Üniversitesi
70
369
439
Gaziantep Üniversitesi
54
25
79
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
33
6
39
Giresun Üniversitesi
1
-
1
Gümüşhane Üniversitesi
11
8
19
Harran Üniversitesi
148
334
482
Hitit (Gazi) Üniversitesi
74
184
258
Iğdır Üniversitesi
66
31
97
İnönü Üniversitesi
53
66
119
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
33
6
39
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
53
21
74
İstanbul Üniversitesi
769
339
1.108
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
53
6
59
Kafkas Üniversitesi
2
 1
3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
147
173
320
Karabük Üniversitesi
15
7
22
Karadeniz Teknik Üniversitesi
4
30
34
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2
1
3
Kastamonu Üniversitesi
36
10
46
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
-
1
1
Kırklareli Üniversitesi

5

-

5

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
12
2
14
Marmara Üniversitesi
691
3.063
3.754
Necmettin Erbakan Üniversitesi
390
318
708
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
213
521
734
Ordu Üniversitesi
1
-
1
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
149
126
275
Sakarya Üniversitesi
243
572
815
Selçuk Üniversitesi
-
1.332
1.332
Sinop Ünüversitesi

1

1

2

Süleyman Demirel Üniversitesi
180
409
589
Şırnak Üniversitesi
31
22
53
Trakya Üniversitesi
31
2
33
Uludağ Üniversitesi
388
949
1.337
Uşak Üniversitesi
5
2
7
Yalova Üniversitesi
50
39
89
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
12
12
25
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
92
395
487
Toplam
6.865
14.870
21.735

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler