İlâhiyat Fakülteleri (1953-2016) Tezler Kataloğu Veri Tabanıİlâhiyat Fakülteleri (1953-2016) Tezler Kataloğu Veri Tabanı


Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanmış
 ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanında kayıtlı olan 19.707 yüksek lisans ve doktora tezinin 13.696'sı tamamlanmıştır.

Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanan ve devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu projenin başarılı olabilmesi, İlâhiyat Fakültelerimizin desteğine bağlıdır. Veri tabanında yer alan tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdadır;

 

Üniversitelere Göre Tez İstatistiği
(1953-2017)

 

Fakültelerimizdeki bölüm başkanlıklarımız ile danışman öğretim üyelerimiz TEZ ARAMA adresinden yaptırmakta oldukları tez künyelerini inceleyebilir, tamamlanmış olanları ve/veya künyelerinde tashih gerekenleri kutuphane@isam.org.tr adresinden bize bildirebilirler.
Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
 kutuphane@isam.org.tr

Üniversite Adı
Devam Eden
Tamamlanan
Toplam
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
3
4
7
Ahmet Yesevî Üniversitesi
1
1
2
Akdeniz Üniversitesi
12
7
19
Ankara Üniversitesi
549
1.903
2.452
Atatürk Üniversitesi
322
802
1.124
Balıkesir Üniversitesi
3
-
3
Bayburt Üniversitesi
7
6
13
Bingöl Üniversitesi
15
10
25
Bozok Üniversitesi
16
4
20
Bülent Ecevit Üniversitesi
-
1
1
Cumhuriyet Üniversitesi
307
379
686
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
112
85
197
Çukurova Üniversitesi
96
165
261
Dicle Üniversitesi
134
163
297
Dokuz Eylül Üniversitesi
281
587
868
Erciyes Üniversitesi
322
859
1.181
Erzincan Üniversitesi
10
11
21
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
24
27
51
Fatih Üniversitesi
37
27
64
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
47
17
64
Fırat Üniversitesi
82
334
416
Gaziantep Üniversitesi
59
19
78
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
31
2
33
Giresun Üniversitesi
1
-
1
Gümüşhane Üniversitesi
5
5
10
Harran Üniversitesi
143
316
459
Hitit (Gazi) Üniversitesi
63
154
217
Iğdır Üniversitesi
63
18
81
İnönü Üniversitesi
24
54
78
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
30
4
34
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
27
17
42
İstanbul Üniversitesi
772
301
1073
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
16
1
17
Kafkas Üniversitesi
2
 -
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
120
154
274
Karabük Üniversitesi
3
3
6
Karadeniz Teknik Üniversitesi
4
30
34
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
1
-
1
Kastamonu Üniversitesi
35
1
36
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
1
-
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
12
2
14
Marmara Üniversitesi
609
2.925
3.534
Necmettin Erbakan Üniversitesi
389
239
628
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
203
487
690
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi
149
103
252
Sakarya Üniversitesi
227
551
778
Selçuk Üniversitesi
-
1.330
1.330
Süleyman Demirel Üniversitesi
188
342
530
Şırnak Üniversitesi
30
9
39
Trakya Üniversitesi
7
2
9
Uludağ Üniversitesi
301
878
1.179
Uşak Üniversitesi
3
1
4
Yalova Üniversitesi
30
21
51
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
8
6
14
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
75
328
403
Toplam
6.011
13.696
19.707

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler
              - AYP Üçüncü Dönem Alımları...
              - Osmanlıca Makaleler Veri ...
              - İlâhiyat Fakülteleri (195...
              - İSAM Uluslararası Osmanlı...
              - LADEP Dokuzuncu Dönem Ser...
              - AYP-LADEP İftarı
              - İSAM 9. Uluslararası Tahk...
              - İSAM Uluslararası Osmanlı...
              - İSAM 9. Uluslararası Tahk...
              - Erken Klasik Dönem Projes...
              - Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı...
              - Veysel Paşa Evrakı Araştı...
              - Konferansa Davet: Fransa ...
              - İSAM BÜLTENİ 43. Sayısı Y...
              - Mehmed Safayhi Evrakı’nda...
              - İSAM Yönetiminden Rusya Z...
              - İlâhiyat Makaleler Veri T...
              - İSAM 8. Uluslararası Tahk...
              - İSAM Yönetiminde Görev De...
              - Makaleler Veri Tabanı Kul...
              - İSAM 8. Uluslararası Tahk...
              - İSAM VIII. Uluslararası T...
              - Kitâbü’t-Tevhîd
              - İSAM VIII. Tahkik Kursu B...
              - İSAM Yayınları’ndan yeni ...
              - Diyanet İşleri Başkanı ve...
              - el-Yevâkît ve’l-Cevâhir O...
              - ‘Cami ve Kitap’ Temalı Ca...
              - LADEP 11. Dönem Müracaatl...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - Muğnî Dersleri Tamamlandı...
              - İSAM 2016 Yaz Eğitim ve A...
              - İSAM Uluslararası Tahkik ...
              - Diyanet İşleri Başkanı Gö...
              - İSAM Uluslararası Tahkik ...
              - İSAM’da “33 Yıla Vefâ” Pr...
              - Diyanet İşleri Başkanı Pr...
              - “Antik Çağdan XXI. Yüzyıl...
              - İSAM VII. Uluslararası Ta...
              - AYP-LADEP İftarı 13 Hazir...
              - Orhan Şaik GÖKYAY Evrakı ...
              - İlâhiyat Makaleler Veri T...
              - AYP’de Beşinci Doktora Ta...
              - AYP’de Dördüncü Doktora T...
              - LADEP-2 Sekizinci Dönem K...
              - Bayburt Üniversitesi’nden...
              - Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜN...
              - AYP ve LADEP Buluşması
              - Vefat Duyurusu
              - VI. Uluslararası Tahkik K...
              - Osmanlıca Risaleler Veri ...
              - Osmanlıca Makaleler Veri ...
              - İlâhiyat Makaleler Veri T...
              - İSAM’da Yönetim Kurulu De...
              - İSAM ve Türkiye Yazma Ese...
              - İSAM, Cumhurbaşkanlığı Kü...
              - İSAM’da Başkan Değişikliğ...
              - ARAPÇA MAKALELER VERİTABA...
              - Kadı Sicilleri Kataloğu V...
              - İlâhiyat Fakülteleri (195...
              - İSAM ARAŞTIRMACI ADAYLARI...