İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu II (2001-2007)

İsmail E. Erünsal
Fatih Çardaklı
Mustafa Birol Ülker

1953-2000 yılları arasında İlâhiyat fakültelerinde yapılan tezleri içeren İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2000) geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı. Bu çalışmanın devamı olan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu II (2001-2007)’nin yayımlanmasıylayaklaşık 8000 adet tez künyesi araştırmacıların istifadesine sunulmuş oldu.

Yüksek Öğrenim Kanunu’nun kabulü ve Yüksek İslâm enstitülerinin İlâhiyat fakültelerine dönüştürülmesinin ardından, Türkiye’de İslâmî ilimler alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısında önemli bir artış olmuştur.

Merkezimiz İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu yayınıyla, İslâm araştırmaları alanında Türkiye’de yapılmış tezlerin bibliyografik takibini kolaylaştırmayı ve mükerrer tezlerin önüne geçmeyi hedeflemektedir.

 

 
2008, 480 s.
ISBN 978-975-389-560-6

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim