İslâm'ın Erken Döneminde Vergi Hukuku Uygulamaları

 
Mehmet ERKAL

Kamu gelirleri içinde en önemli yeri tutan kaynak vergilerdir. Vergi basit bir kavram değil, tarhî ve sosyal bir kurumdur. Vergi hakkında yeterli bilgi elde etmek için onun tarih ve toplumda geçirdiği evreleri incelemek gerekir.

Temelleri Kitap ve Sünnet'e dayanan İslâm vergi hukuku, daha sonraki müslüman ülkelerde uygulanmış; sahâbe, tâbiîn ve müctehidlerin ictihadlarıyla zenginleşmiş ve böylece incelenmesi gereken geniş bir tarihî malzeme ortaya çıkmıştır. Bu malzemelerin bütün unsurları ile ele alınması geçmişle irtibat kurulması yanında, gelecekteki gelişmelere de ışık tutacaktır.

  

 
2009, 288 s.
ISBN 978-975-389-585-9

 

 

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini