İmam Şâfiî'nin Kıyas Anlayışı

Soner Duman

Bağımsız bir fıkıh ekolünün temellerini atmanın ötesinde, İslâm hukuk metodolojisi üzerinde derin etkiler bırakan İmam Şâfiî'nin ictihad ve kıyas kavramlarını eş anlamlı olarak kullanması farklı yorumlara yol açmıştır. Kimi İslâm hukukçuları ve araştırmacılar Şâfiî'nin rey ictihadını kıyasa indirgeyerek dinde insan aklına verilen önemi sınırladığını, kıyas dışında rey ictihadının kapsamında bulunan istihsan, istislâh vb. prensipleri devre dışı bıraktığını söylemiştir. Bu görüşte olanlara göre Şâfiî "kıyas" kavramını fıkıh usulünde bilinen anlamıyla kullanmaktadır. Buna karşılık usul literatüründe ilk dönemlerden beri Şâfiî'nin kıyas kavramını maslahat, istihsan vb. prensipleri de kapsayacak şekilde kullandığına dair ifadelere rastlamak mümkündür.
Bu araştırma Şâfiî'nin gerek teorik açıklamalarını gerekse uygulamalarını dikkate alarak onun kıyas kavramının, sonraki dönemde usul literatüründe yer alan kıyastan daha genel olduğunu göstermeyi, kapsamına usulî/şer'î kıyasın, bazı yorum faaliyetleri ve genel prensip ictihadının girdiğini örnekleriyle ortaya koymayı hedeflemektedir.

2009, 284 s.
ISBN 978-975-389-577-4

 

 

 

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim