Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar

 

Mehmet Şirin Çıkar

Dil-düşünce ilişkisinin mahiyeti üzerine yapılan tartışmalarda, herhangi bir ifadenin dil düzeyindeki doğruluğunu belirleyen nahiv ilmi ile o ifadenin düşünce düzeyindeki doğruluğunu sınayan mantık ilmini karşı karşıya gelmesini ve her iki ilmin konu ve amaç bakımından bazı yönlerden çatışması, bazı yönlerden ise uzlaşması tabii bir durumdur.
Bir tarafta bir ilim olarak çıktığı andan itibaren gerek kendi toplumunun ve gerekse -kutsal bir metnin (Kur'ân-ı Kerîm'in) dili olması hasebiyle- diğer toplumların büyük ilgisine mazhar olan, ilim meclislerinde tartışmalara yol açan ve sonuçta kendine özgü bir usûlü bulunan nahiv ilmi; diğer tarafta ise ana malzemesi dil olan, tüm çabasını dil üzeerinden gerçekleştiren, üstelik bütün ilimlere yardımcı olma iddiası güden yabancı menşeli mantık ilmi.
Bu çalışma, nahivciler ve mantıkçılar arasında meydana gelen tartışmaların gelişimini Sirafî-Mettâ münazarasını merkeze koyarak ele almaya çalışmaktadır.
 

2017, 200 s.
ISBN 978-975-389-574-3

 

 

 

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ