İmâmiyye Şîası’nın Oluşumu

 

Metin BOZAN

İslâm âleminde önemli bir konumda bulunan mâsum on iki imam inancına sahip İmâmiyye Şîası’nın inanç yapısını ve geçirdiği evreleri anlamak, sadece bir mezhebin teşekkül ve kurumsallaşma sürecinin ortaya konulabilmesi açısından değil, aynı zamanda İslâm düşünce tarihinin anlaşılabilmesi açısından da önemlidir. Bu sürecin tespiti ise önemli ölçüde mezhebin imâmet nazariyesinin ortaya konulmasına bağlıdır. Zira günümüz Şiîliğinin büyük çoğunluğunu oluşturan söz konusu mezhep mensuplarının kendi inanç esaslarını ve hatta diğer dinî konuları ele alış biçiminde imâmet merkezli bir söylem hâkimdir. İşte bu sebeple elinizdeki çalışma İmâmiyye’nin zihniyetini şekillendiren imâmet nazariyesinin, ilk farklılaşmalardan ana unsurlarının tamamlanmasına kadar geçen teşekkül sürecini irdelemektedir. 
 

 

 

 

 

2018, 350 s. 
ISBN 978-975-389-875-1

 

 

 

 

Satın almak için tıklayınız

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim