İdari Yapı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 

Başkan

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK (Başkan)

Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ

Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU

Prof. Dr. Ahmet ÖZEL

Doç. Dr. M. Suat MERTOĞLU

Doç. Dr. M. Suat MERTOĞLU

Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Said KAYA

Genel Sekreter

 

 Fahrettin ERGÜN

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Kurumsal
           Tarihçe
           Misyon
           İdarî Yapı
              - İdari Yapı
           İdarî Birimler