İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 924 - 927 / M. 1518 - 1521)

Haz. Rıfat Günalan ... [ve öte.]; Arapça metin Mehmet Akman; kontrol eden Mahmut Ak - Mustafa Oğuz; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz



        İSAM’ın başlattığı İstanbul Kadı Sicilleri Projesi’nin ikinci ürünü olan bu eserin proje yönetmenliğini İSAM Başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın editörlüğünü Dr. Coşkun Yılmaz yapmıştır. Eserin bilim kurulu M. Âkif Aydın, İdris Bostan, Feridun Emecen, İsmail E. Erünsal, Mehmet İpşirli ve Mustafa Oğuz'dan oluşmaktadır. 
        Kadı sicilleri (Osmanlı mahkeme defterleri) Osmanlı tarihi araştırmalarında birinci el kaynaklar arasında yer almaktadır. Bugüne kadar yayımlanan mahkeme defterlerinin sayısı ne yazık ki oldukça azdır. Sadece hukuk tarihi değil, siyasi, sosyal ve iktisadi tarih araştırmaları açısından da son derecede önemli bir kaynak külliyatını sosyal bilimler araştırmacılarının istifadesine sunmak amacıyla İSAM Osmanlı dönemi İstanbul mahkeme defterleri yayın projesini başlatmıştır. Günümüze intikal etmiş on bin defterin tamamının transkripsiyonu mümkün olamayacağı için sondaj usulüyle her on yıldan bir defter seçilmiştir. Bu projenin ikinci ürünü Üsküdar Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H.924-927/M.1518-1521) adıyla yayımlanmıştır. 
        Neşri planlanan mahkeme defterlerinin yayımlanması Üsküdar’ın XVI. ve XVII. asır sosyal, hukuki ve iktisadi hayatına ışık tutacak, ayrıca Osmanlı sosyal tarihi hakkında daha güvenilir ve ayrıntılı verilere dayanan değerlendirmeler imkan verecektir.


2010, 624 s., + CD, Dizin var
ISBN 978-605-5586-03-4

 

İstanbul Kadı Sicilleri web erişimi için tıklayınız.

 

Satın almak için tıklayınız.

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim