Kur'an Yorumunda Şiirin Yeri (II./VIII. Asır Çerçevesinde)

 

Harun ÖĞMÜŞ

       İslâm dünyasında çeşitli alanlarda verimli ilmî faaliyetlerin gerçekleştirildiği verimli zaman dilimi olan II. (VIII.) asırda üzerinde yoğunlaşılan alanlardan biri de Arap dilidir. Sözlüklerin hazırlanmaya başlanması ve gramere dair ilk kitapların yazılması aynı döneme rastlar. Bu alanda çalışan ilim adamları, özellikle Kur’an ve şiire dayanarak kelimelerin anlamlarını ve gramer kurallarını belirledikleri istişhâd yöntemini kullanmışlar ve tefsir ilmine de taşımışlardır. 
       Bu kitapta, dirâyet tefsirinin ilk numuneleri sayılabilecek çalışmalardan günümüze ulaşabilen Ebû Ubeyde’nin Mecâzü’l-Kur’ân, Ebü’l-Hasan Ahfeş el-Evsat ve Ebû Zekeriyyâ el-Ferrâ’nın Meâni’l-Kur’ân adındaki eserleri şiirle istişhâd açısından değerlendirilmektedir.

 

 
2010, 316 sayfa,
ISBN 978-605-5586-18-8


Satın Almak İçin Tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim