Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile tarafından yılda iki kez yayımlanan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Osmanlı tarihinin her alanında tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


Tarihçe
 

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, 1980 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayımlanan uluslararası bir akademik hakemli dergidir. 

Kurucusu merhum Prof.Dr. Nejat Göyünç’ün (1925-2001) derginin ilk sayısına yazdığı sunuş yazısında belirttiği üzere, derginin kuruluş amacı “sayıları bir hayli artan Osmanlı araştırmacılarının bu dergide toplanmalarına vesile olmak, genç ilim mensuplarının ilgi çekici incelemelerini... yayımlamak suretiyle onları teşvik etmek, tanınmalarına ve araştırmalarının ilim âlemine sunulmasına hizmet etmektir.” Genç araştırmacılara her zaman yardımcı olup onları teşvik ederek derginin gayesini kişiliğinde temsil eden merhum Nejat Göyünç, “Osmanlı Devleti nasıl Ortadoğu ve Balkanlar’da yaşayan pek çok milletin müşterek malı olmuşsa Osmanlı Araştırmaları’nın da bütün Osmanlı araştırmacılarının katkıları ile yaşayacak, onları birbirine yaklaştıracak bir unsur olması” temennisiyle dergiyi yayımlamaya başlamıştı.

Nejat Göyünç’ün yanı sıra Halil İnalcık ve Heath Lowry’nin akademik idaresinde yayın hayatına başlayan derginin yayın kurulunda bugün Lowry, İsmail Erünsal (10. sayıdan [1990] itibaren), Feridun M. Emecen (22. sayıdan [2003] itibaren), Jane Hathaway ve Baki Tezcan (35. sayıdan [2010] itibaren), Seyfi Kenan (44. sayıdan [2014] itibaren), Ali Akyıldız (45. sayıdan [2015] itibaren), Selçuk Akşin Somel (59. sayıdan [2022] itibaren) ve Hüseyin Yılmaz (59. sayıdan [2022] itibaren) bulunmaktadır.

İlk 34 sayısı (1980-2009) Enderun Kitabevi’nin sahibi, Osmanlı araştırmacılarının vazgeçilmez sahafı İsmail Özdoğan (v. 2012) tarafından yayımlanan ve 2004’den beri yılda iki kere çıkan Osmanlı Araştırmaları dergisi 2010 yılında, TDV İslam Ansiklopedisi başta olmak üzere köklü bir akademik yayın tecrübesine ve kapısı tüm araştırmacılara açık zengin bir kütüphaneye sahip olan, dünyanın her yerinden İstanbul’a gelen Osmanlı araştırmacılarını buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından sahiplenildi. 

Osmanlı Araştırmaları 2014 yılına ait 43. sayısından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile İSAM'ın müşterek yayını olarak neşredilmektedir. 


Tarayan Endeksler

Osmanlı Araştırmaları 36. sayıdan itibaren ULAKBİM TR Dizin ve Turkologischer Anzeiger tarafından, 37. sayıdan itibaren Arts and Humanities Citation Index- AHCI (Clarivate Analytics) tarafından ve 46. sayıdan itibaren Scopus (Elsevier) tarafından taranmaktadır.


Yazarlara Not


• Osmanlı Araştırmaları’nda iktisat tarihi, Türk edebiyatı, eğitim ve düşünce tarihi alanları da dahil olmak üzere Osmanlı tarihinin her alanında tarih araştırmalarına katkı sağlayacak nitelikte özgün makale telifi, kitap değerlendirme ve tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmeleri yayımlanır.
 
• Yayımlanacak makalelerde daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yere söz verilmemiş olma şartı aranır. 

• Dergide hangi yazıların yayımlanacağına hakem usulüne göre Yayın Kurulu karar verir.

• Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

• Makaleler 12 punto Times /Times New Roman veya benzer bir karakterle çift aralıklı ve kenar boşlukları normal olarak yazılmalıdır. Mümkünse makaleler 10.000 kelimeyi, kitap değerlendirmeleri 2.500, kitap tanıtımları ise 1.500 kelimeyi aşmamalıdır. 

• Makale teslim edilmeden önce dipnotlar, bibliyografya/kaynakça, tablolar vb. unsurlar tamamlanmış olmalıdır ve dergi yazım formatına uygun şekilde teslim edilmelidir.

• Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır. Ayrıca her biri 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce iki öz (abstract) ile anahtar kelimeler (5-8 adet) eklenmelidir.

• İmla ve üslup tashihi ile makalenin dergi yazım kurallarına göre düzenlenmesi yazarların sorumluluğundadır.


“Atıf ve Kaynakça Kuralları” (Guidelines for Citation and References) için tıklayınız !


Dergiye makale göndermek ya da diğer yazışmalar için dergi.osmanli@gmail.com adresi kullanılmalıdır.

 

Dergi Yayın Kurulu için tıklayınız! 

 

 

ARŞİV 

SAYI

YIL

Osmanlı Araştırmaları

62

2023

Osmanlı Araştırmaları

61

2023

Osmanlı Araştırmaları

60

2022

Osmanlı Araştırmaları

59

2022

Osmanlı Araştırmaları

58

2021

Osmanlı Araştırmaları

57

2021

Osmanlı Araştırmaları

56

2020

Osmanlı Araştırmaları

55

2020

Osmanlı Araştırmaları

54

2019

Osmanlı Araştırmaları

53

2019

Osmanlı Araştırmaları

52

2018

Osmanlı Araştırmaları

51

2018

Osmanlı Araştırmaları

50

2017

Osmanlı Araştırmaları

49

2017

Osmanlı Araştırmaları

48

2016

Osmanlı Araştırmaları

47

2016

Osmanlı Araştırmaları

46

2015

Osmanlı Araştırmaları

45

2015

Osmanlı Araştırmaları

44

2014

Osmanlı Araştırmaları

43

2014

Osmanlı Araştırmaları (Osmanlı Eğitim ve Düşünce Dünyası II)  

42

2013

Osmanlı Araştırmaları (Osmanlı Eğitim ve Düşünce Dünyası I)      

41

2013

Osmanlı Araştırmaları (Thomas D. Goodrich Armağanı II, A special double issue [39-40])

40

2012

Osmanlı Araştırmaları (Thomas D. Goodrich Armağanı II, A special double issue [39-40])

39

2012

Osmanlı Araştırmaları

38

2011

Osmanlı Araştırmaları

37

2011

Osmanlı Araştırmaları (North African Studies A Tribute to Rifa’at Abou-El-Haj)

36

2010

Osmanlı Araştırmaları

35

2010

Osmanlı Araştırmaları  (Prof. Dr. Muammer Kemal Özergin hatıra sayısı II)

34

2009

Osmanlı Araştırmaları  (Prof. Dr. Muammer Kemal Özergin hatıra sayısı I)

33

2009

Osmanlı Araştırmaları

32

2008

Osmanlı Araştırmaları

31

2008

Osmanlı Araştırmaları

30

2007

Osmanlı Araştırmaları

29

2007

Osmanlı Araştırmaları  (Prof.Dr. Mehmed Çavuşoğlu'na armağan IV)

28

2006

Osmanlı Araştırmaları  (Prof.Dr. Mehmed Çavuşoğlu'na armağan III)

27

2006

Osmanlı Araştırmaları  (Prof.Dr. Mehmed Çavuşoğlu'na armağan II)

26

2005

Osmanlı Araştırmaları  (Prof.Dr. Mehmed Çavuşoğlu'na armağan I)

25

2005

Osmanlı Araştırmaları  (Prof.Dr. Nejat Göyünç'e armağan 3)

24

2004

Osmanlı Araştırmaları  (Prof.Dr. Nejat Göyünç'e armağan 2)

23

2004

Osmanlı Araştırmaları  (Prof.Dr. Nejat Göyünç'e armağan 1)

22

2003

Osmanlı Araştırmaları  

21

2001

Osmanlı Araştırmaları

20

2000

Osmanlı Araştırmaları

19

1999

Osmanlı Araştırmaları

18

1998

Osmanlı Araştırmaları

17

1997

Osmanlı Araştırmaları

16

1996

Osmanlı Araştırmaları

15

1995

Osmanlı Araştırmaları

14

1994

Osmanlı Araştırmaları

13

1993

Osmanlı Araştırmaları

12

1992

Osmanlı Araştırmaları

11

1991

Osmanlı Araştırmaları

10

1990

Osmanlı Araştırmaları

9

1989

Osmanlı Araştırmaları

7 - 8

1988

Osmanlı Araştırmaları

6

1986

Osmanlı Araştırmaları

5

1986

Osmanlı Araştırmaları

4

1984

Osmanlı Araştırmaları

3

1982

Osmanlı Araştırmaları

2

1981

Osmanlı Araştırmaları

1

1980

 

 

 

Dergiyi temin etmek için: siparis@29mayisedu.tr 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
              - İslam Araştırmaları Dergisi">               - Osmanlı Araştırmaları / T...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - İSAM Bülteni
           Yayın Temini