Kadı Sicillerinde İstanbul

 

haz. M. Âkif AYDIN

Bu eser İSAM ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın ortak projesi olarak Osmanlı mahkeme defterleri arasından hazırlanan on beş ciltteki kayıtlardan yapılan seçmelerden oluşmaktadır. Bilindiği gibi Kadı Sicilleri, konu zenginliği, hukuki ve sosyal olaylara yaklaşım biçimi ve mahkemelerin Osmanlı devlet yapısı içerisindeki yeri ve işlevi açılarından konunun uzmanları yanında uzman olmayan çok sayıda aydının da ilgisini çekmektedir. Bu eser, söz konusu ilgiye cevap mahiyetinde hazırlanmıştır.
Eserde görüleceği üzere seçilen kayıtlar, hukuk ve sosyal hayat ağırlıklı bir tasnife tabi tutularak Osmanlı hukukuna ait giriş bölümü ve her bölümün başına eklenen bilgilerle zenginleştirilmiştir. Her kayıttan sonra, kayıtların asıl defterdeki yerleri parantez içinde gösterilmiş ve her kaydın tarihi belirtilmiştir.
Bu eserle birlikte Osmanlı’da hayatı ve toplumu ilgilendiren pek çok konu, uzmanı olsun ya da olmasın konuya ilgi duyan her kesim için gün yüzüne çıkacaktır.


2011, 244 s,
ISBN 978-605-5586-34-8

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini