Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı

 

Cengiz KALLEK (ed.)

Dinî hükümlerin kaynağı ve nasıl anlaşılacağı İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren etraflıca tartışılagelmişse de özellikle modern dönemde insan ve din telakkisinin değişmesiyle ortaya çıkan sorunlar ahkâmın kaynağı, sürekliliği, değişmezliği, dinî metinlerin anlaşılması hususundaki yaygın görüşler ile yöntemler hakkında kuşkular doğurmuştur. Tartışma Türkiye’de tarihsellik ve kaynakların Kur’an’a indirgenmesi konularında yoğunlaşmıştır. Daha ziyade fıkıh ve tefsir ekseninde yapılan bu iki tartışmadan tarihselliğin hermenötik, tarihselcilik, yapısalcılık, yapı sökümü gibi Batılı yorumlama yöntemlerinin kısmen İslâm’ın temel kaynaklarına tatbikini içeren bir boyutu vardır. Hermenötik ve tarihselcilik gibi teorileri doğuran felsefî ve toplumsal sebepler ile bu kuramların duyarlılıkları ve zorunlu sonuçları derinlemesine sorgulanmadan onların daha ziyade fıkıh ve tefsir kaynaklarına uygulanması denenmişse de, genel olarak çağdaş münazaraların İslâm düşünce gelenekleriyle teorik seviyede ilgisi kurulamamıştır. Dolayısıyla dinî metinlerin yorumlanmasında İslâm düşünce mirası güncel tartışmalarımıza kaynaklık edecek şekilde işlevselleştirilememiştir. İSAM bu eksikliğin telafisine katkı bağlamında, özellikle dinî hükümlerin kaynaklarının Kur’an’a indirgenmesi ve tarihsellik hakkındaki görüşlerin çeşitli açılardan ayrıntılı biçimde tahlil edilmesi amacıyla farklı tarafları bir araya getirmiştir. Kitap söz konusu çalıştayın bildiri ve müzakerelerini derlemektedir.


2010, 568 s,
ISBN 978-605-5586-19-5

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini