Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/North African Studies: A Tribute to Rifa‘at Abou-El-Haj

 

Osmanlı ve Orta Doğu-Kuzey Afrika Çalışmaları’nda Hakim Paradigmaların Ötesi: Rifa‘at Abou-El-Haj Armağanı
Donald Quataert ve Baki Tezcan (Derl.)


     Prof. Dr. Rifa‘at Abou-El-Haj Princeton Üniversitesi’nden 1963 yılında doktorasını aldıktan sonra 1964’de Kaliforniya Devlet Üniversitesi’nin Long Beach Kampüsü’nde akademik kariyerine başladı ve 1992’de New York Devlet Üniversitesi’nin Binghamton Kampüsü’ne –ki artık Binghamton Üniversitesi olarak anılmaktadır– geçti. Kendisi, çeşitli akademik dergi ve kitaplarda yayınlanmış birçok makalenin yanı sıra, iki önemli kitabın yazarıdır: The 1703 Rebellion and the Structure of Ottoman Politics (II. Mustafa’nın hal'i ve Osmanlı siyasetinin yapısı üzerine olan bu kitap 1984’de yayınlanmıştır, Türkçe çevirisinin 2011’de çıkması beklenmektedir) ve “bir tarih klasiği” olarak görülen Modern Devletin Doğası: 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu (İngilizcesi, 1991; genişletilmiş 2. baskı, 2005; Türkçe çeviri: Oktay Özel ve Canay Şahin, 2000). Ayrıca The Ottoman City and Its Parts: Urban Structure and Social Order’ın (Osmanlı şehir yapısı ile sosyal düzen arasındaki ilişki üzerinde duran bu kitap 1991’de yayınlanmıştır) derleyenlerindendir. Abou-El-Haj’ın çalışmaları, meslektaşlarınca, Edward Said ve Maxime Rodinson gibi yazarlarca temsil edilen ve Orta Doğu tarihyazımına tenkitle yaklaşan, nispeten kısa ama seçkin bir geleneğin parçası olarak değerlendirilmiştir.
     Bu İngilizce kitap, Abou-El-Haj’ın onuruna Donald Quataert ve Baki Tezcan tarafından Binghamton’da Nisan 2010’da düzenlenmiş, meslektaş ve öğrencilerinin tebliğler sunup kendisinin Osmanlı ve Orta Doğu-Kuzey Afrika Çalışmaları üzerindeki etkisini değerlendirdikleri bir konferanstan doğmuştur. Quataert Binghamton Üniversitesi’nde Tarih dalında ordinaryus profesör olup aralarında Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922’nin (İngilizcesi, 2000; Türkçe çeviri: Ayşe Berktay, 2002) de bulunduğu birçok kitap ve makalenin yazarıdır. Tezcan ise Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü’nde Tarih ve Din Çalışmaları doçenti ve The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World’ün (İngilizcesi, 2010; Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve gerileme devri olarak bilinen devirlerine farklı bir bakış açısı getiren bu kitabın Türkçe çevirisinin 2011’de çıkması beklenmektedir) yazarıdır.
     Bu kitabın içindeki makaleler, ilk olarak gene bir İSAM yayını olan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 2010’da çıkmış olan 36. sayısında yayınlanmıştır.


2010, 237 s,
ISBN 978-605-5586-33-1


İçindekiler:

Preface [Önsöz] – Donald Quataert

1. B
ölüm – Orta Doğu-Kuzey Afrika Çalışmaları

    
Mahmood Ibrahim, Crime and Punishment in Mamluk Damascus [Memlûk Şamı’nda Suç ve Ceza]

    
Ali Abdullatif Ahmida, Post-Orientalism and Colonialism: A Critical Mapping of Maghribi Studies (1951-2000) [Oryantalizm ve Kolonyalizm Sonrası: Magrib Çalışmaları’na Kritik Bir Bakış (1951-2000)]

     Peter Gran, The Rise of the West or the Rise of the Rich: The Question of an Alternative to Orientalism [Batı’nın Yükselişi mi, Yoksa Zenginlerin Yükselişi mi? Oryantalizm’e Bir Alternatif Arayışı]

2. Bölüm – Osmanlı Çalışmaları

    
Suraiya Faroqhi, Empires before and after the Post-colonial Turn: The Ottomans [Post-kolonyal Yönelmeden Önce ve Sonra İmparatorluklar: Osmanlılar]

     Palmira Brummett, Placing the Ottomans in the Mediterranean World: The Question of Notables and Households [Osmanlılar’ı Akdeniz Dünyası’na Yerleştirmek: Seçkinler ve “Kapı”lar Meselesi]

     Heath Lowry, The ‘Soup Muslims’ of the Ottoman Balkans: Was There A ‘Western’ & ‘Eastern’ Ottoman Empire? [Osmanlı Balkanları’nın “Çorba Müslümanları”: Bir ‘Batı’ ve bir de ‘Doğu’ Osmanlı İmparatorluğu mu vardı?]

     Baki Tezcan, Some Thoughts on the Politics of Early Modern Ottoman Science [Erken Modern Osmanlı Bilimi’nin Siyasetle İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler]

     Rula Jurdi Abisaab, The Shi‘ite ‘ulama’, the madrasas, and Educational Reform in the Late Ottoman Period [Şii Ulema, Medreseler ve Osmanlı’nın Son Dönemi’nde Eğitim Reformu]

     Mustafa Aksakal, Why did the Ottomans enter a European War in 1914? New sources, new views [Osmanlılar 1914’de Neden bir Avrupa Savaşı’na katıldı? Yeni Kaynaklar, Yeni Bakışlar]

3. Bölüm – Osmanlı Sonrası Çalışmaları

    
Christine Philliou, ‘Mad’ about Kemalism: An Early Republican Satire [Kemalizm’e “Deli” Olmak: Cumhuriyetin İlk Yıllarından bir Hiciv]

     Dina Rizk Khoury, Where are the Ottomans in the Historiography of the Twentieth Century Fertile Crescent? [Osmanlılar 20. Yüzyıl Mezopotamyası’nın Tarihyazımı’nda Nerede?]

     Janet Klein, Minorities, Statelessness, and Kurdish Studies Today: Prospects and Dilemmas for Scholars [Azınlıklar, Devletsizlik ve Kürt Çalışmaları’nda Bugün: Araştırmacılar için İhtimaller ve İkilemler]
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini