ENDONEZYA’DA İSLAM ve HOLLANDA SÖMÜRGECİLİĞİ

İsmail Hakkı Göksoy

Güneydoğu Asya’da yer alan Endonezya, günümüzde nüfus bakımından dünyanın en kalabalık İslam ülkesidir. 250 milyonu aşkın nüfusunun yaklaşık % 88’i müslümandır. Uzun yıllar Hollanda sömürge yönetimi altında kalan bu ülke, aynı zamanda İslam dünyasının en doğusundaki İslam kültürünü ve medeniyetini temsil etmektedir.

Endonezya’yı konu edinen bu kitap, yurt dışında hazırlanan doktora çalışmasına dayanmaktadır. Kitabın büyük kısmı, Endonezyalılar’ın Hollanda sömürge yönetimine karşı verdikleri istiklal savaşı yıllarında (1945-1949) sömürge hükümetinin takip ettiği İslam politikası ve müslüman liderlerle hareketlere karşı tutumları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca sömürge dönemi ve bağımsızlık sonrası yıllardaki siyasî ve dinî gelişmeler de ilave edilerek kitabın muhtevası zenginleştirilmiştir.

Büyük oranda Hollanda arşiv kayıtlarından faydalanılarak hazırlanan bu çalışma, Endonezya’da İslamiyet’in tarihî gelişimi ve durumu, Hollanda sömürge politikaları, din-devlet ilişkileri, ülkedeki siyasî ve dinî gelişmeler, dinî kurumlar ve İslamî hareketler hakkında okuyucuya önemli bilgi ve değerlendirmeler sunmaktadır.

Ankara  / İSAM Yayınları & TDV Yayınları / 2020

 

ISBN / SAYFA

978-625-7069-93-9, 493 s.

 

Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız

Satın almak için tıklayınız

 

Yayım Tarihi: 21/08/2020

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini