İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis (Daraltıcı Yorum)

Ferhat Koca

Bu kitapta fıkıh usulünün önemli meselelerinden tahsis konusu mahiyeti, delilleri ve etkisi yönünden ele alınmakta, modern hukuktaki daraltıcı yorum ile mukayese edilmektedir. Tahsis âmmın fertlerinden bir kısmının çıkarılması ve kapsamının daraltılmasıdır; fıkıh usulünün hemen bütün meseleleriyle yakın alâkası bulunmaktadır. Tahsis daha çok lafzî kaidelere dayanarak şâri‘in amacını beyan ve tefsir etmeye yönelik ictihadî bir faaliyettir. Bu araştırma tahsisin nazarî değeri yanında, usule ait bir yaklaşımın fürûda ne gibi sonuçlara yol açtığını ve İslâm hukuk doktrinlerinin oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu göstermeye çalışmaktadır.

1996, 18, 431 s.
ISBN 975-389-211-X

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ


 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini