Sprache, Handlung Und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm)

Tahsin Görgün

Bu kitap Orta Asyalı meşhur Hanefî fakihi Şemsüleimme es-Serahsî’nin (ö. 483/1090) eserlerini inceleyerek, fıkıh usulü ilminin dayandığı esasları tarihî ve sistematik bir şekilde ele almaktadır. Yazar, tarihî yönü ile Şâfiî sonrası usul ilminin Serahsî’ye kadarki gelişimini ve dilbilimi (nahiv) ile alâkasını ortaya koyarken, sistematik kısmında fıkıh usulünün dilbilimi, dil felsefesi ve ahlâk felsefesini de ilgilendiren bazı esaslarını tartışmaktadır. Ayrıca usulde dikkate alınan ilkelerin fürûa nasıl yansıdığı da, bir örnek olarak azınlık halinde yaşayan müslümanların fıkhî konumunun Serahsî tarafından nasıl algılandığı ve bu konunun ortaya çıkardığı meselelere nasıl hal çareleri sunulduğu bağlamında gösterilmeye çalışılmaktadır. Eser bir yönüyle fıkıh usulüne tarihi üzerinden bir giriş niteliğinde iken, başka bir yönden de fıkıh usulü ile fürûu arasındaki alâkanın nasıl kurulabileceğine dair bir deneme özelliğini taşımaktadır.

 

1998, 2, 332 s.
ISBN 975-389-339-6

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim