Die Politische Rolle der Azhar in der Sadat-Âra (1970-1980) [Sedat Döneminde (1970-1981) Ezher'in Siyâsi Rolü]

Hilal Görgün

Eser, dünyanın en eski ilim merkezlerinden biri olan Mısır’daki Ezher Üniversitesi’ne mensup ulemânın Enver Sedat dönemindeki (1970-1981) siyasî rolünü incelemektedir. Mısır’da XIX. ve XX. yüzyılda yaşanan siyasî gelişmeler çerçevesinde Ezher ulemâsının takındığı tavır ve bu müessesede meydana gelen değişiklikler gözden geçirilmektedir. Tarihî bir arka plan oluşturulduktan sonra, özellikle Enver Sedat’ın Mısır Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde bu ülkeyi meşgul eden siyasî olaylar (mesela şeriatın tatbiki konusu, çeşitli siyasî akımlar, Filistin meselesi, İsrail ile barış ve müslümanların birliği gibi) karşısında Ezher ulemâsının tavrı ve çözüm teklifleri ele alınmaktadır.

1998, 252 s.
ISBN 975-389-335-3

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini