Nasîrüddin Tûsî’ de Varlık ve Ulûhiyyet

 

Agil ŞİRİNOV

       Elinizdeki kitapta XIII.yüzyılın önde gelen filozof ve ilâhiyatçılarından Nasîrüddin Tûsî’nin varlık ve ulûhiyyet düşüncesi incelenmektedir. Bu bağlamda düşünürün Arapça ve Farsça kaleme aldığı eserlerinden hareketle varlık, mahiyet, varlık-mahiyet ayırımı, varlık alanları, yokluk, hal teorisi, yüklem olarak aklın itibarları, mümkün varlığın taksimi, Tanrı’nın ispatı, sıfatları ve fiilleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. Tûsî’nin varlık ve ulûhiyyet anlayışının genel hatlarıyla İbn Sînâcı gelenekle uyum içinde olduğu, ancak başta imkânın sübûtî bir özellik olmadığı ve maddeyle (heyûlâ) ilgili görüşleri olmak üzere bir kısım noktalarda bu gelenekten ayrıldığı ortaya konulmaktadır. 
       Ayrıca kitabın girişinde Tûsî’nin hayatı ve entelektüel biyografisi hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmektedir.

2011, 255 sayfa,
ISBN 978-605-5586-77-5

Satın Almak İçin Tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim