Nasîrüddîn Tûsî'nin Ahlâk Felsefesi

 

Anar GAFAROV

       Bu çalışmada Nasîrüddîn Tûsî'nin ahlâk felsefesi onun konuya ilişkin bütün  eserlerinden hareketle etraflıca incelenmeye çalışılmaktadır. Kitapta incelenen temel sorunlar, Tûsî'nin ilimler tasnifinde ahlâk ilminin  nerede yer aldığı, felsefe ile ahlâk arasında ne tür bir ilişki kurulduğu,  nefis teorisinin ahlâk felsefesi açısından önemi, ahlâkın değişebilirlik  imkânı, ahlâkî terbiyede ve eğitimde ne tür bir yöntem izlenildiği ve bu  bağlamda dinin ne gibi rol oynadığı, aile ve toplumun insanın yetkinleşmesindeki önemi gibi meselelerdir.        
       Ayrıca Tûsî'nin  süregelen ahlâk düşüncesinden ne ölçüde etkilendiği, İslâm ahlâk düşüncesine  orijinal bir katkısının olup olmadığı ve kendisinden sonraki ahlâk  düşüncesini etkileyip etkilemediği gibi meseleler de çalışmanın sorunları  arasındadır.

2011, 316 sayfa,
ISBN 978-605-5586-64-5

Satın Almak İçin Tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim