İzhârü’l-hak

trc. Ali Namlı, Ramazan Muslu

Müslüman âlimlerin Hıristiyanlığa reddiye olarak yazdığı eserler arasında önemli bir yere sahip olan İzhârü’l-hak, 1854’te misyoner Karl G. Pfander ile yaptığı ilmî tartışmayla ün kazanan Rahmetullah el-Hindî tarafından kaleme alınmıştır. Sultan Abdülaziz’in arzusu üzerine yazılan bu eserde Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd’i teşkil eden kitapların durumu, Tevrat ve İncil’in tahrifi, Mûsevî ve hıristiyan şeriatlarında neshin mevcudiyeti, aklî delillerle ve Hz. Îsâ’nın sözleriyle teslisin mümkün olamayacağı, Kur’ân-ı Kerim’in Allah kelamı ve mûciz oluşu, papazların Kur’an’a ve hadislere yönelik tenkit ve şüphelerinin reddi, Hz. Muhammed’in peygamberliği ve bu konuya dair Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd’de yer alan müjdeler gibi konular yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2012; (3. bs.) 2021

ISBN, Sayfa:

978-625-7069-63-2 (tk.)

978-625-7069-64-9 (I. cilt), 480 s.

978-625-7069-65-6 (II. cilt), 392 s.

 

(I. cilt) Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız. 

(II. cilt) Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız  

 

 

Yayım Tarihi: 17/06/2021

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini