Uluslararası İş Birliği

Araştırmacı Değişimi

     İSAM, Kurumlar Arası İlişkiler Komisyonu aracılığıyla bilim adamı/araştırmacı değişim programları düzenler. Bu çerçevede ilk olarak doktora sonrası araştırmacılara mahsus bir Misafir Araştırmacı Programı düzenlenmiştir.

İSAM Misafir Araştırmacı Programı

 

 

Bilgi Değişimi

     İSAM, Kurumlar Arası İlişkiler Komisyonu aracılığıyla özellikle İslâm dünyası üzerine araştırma yapan merkez ve kurumlarla materyal ve bilgi değişimi yanında ortak akademik projeler gibi faaliyetleri yürütür.

 


Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Brill Online Dergiler
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Birimler
           İslâm Ansiklopedisi
           Araştırma Birimi
              - Yayın Kurulu
              - Uluslararası İş Birliği
              - Tahkik Yayın Kurulu
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Araştırmacılar ve Araştır...
           Kütüphane ve Dokümantasyon