Misafir Araştırmacı Programı (MAP) ÖNEMLİ NOT

ÖNEMLİ NOT: Misafirhanemizin tadilatı nedeniyle 2017 yılı içinde yeni MAP başvuruları alınamayacaktır. İlgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

     Doktora sonrası Misafir Araştırmacı Programı, İslâmî ve sosyal bilimler alanlarında çalışmak isteyen araştırmacılara İSAM’ın kütüphane ve diğer araştırma imkânları yanında çalışmalarına uygun bilimsel ortamı sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezimizin bu programı, aynı zamanda kurumlar arası ilişkileri geliştirmek ve her geçen gün zenginleşen bilimsel bilgi birikimini paylaşmak amacına yöneliktir. Misafir araştırmacılar yılda üç defa ilan edilecek olan söz konusu bu programa kısa ve uzun dönemler için -bir aydan üç aya kadar- başvurabilirler.

Misafir Araştırmacılardan Beklenenler

     Misafir Araştırmacı Programı hem İSAM’daki hem de ziyaretçi araştırmacılar için zengin bir akademik ortam sağlamayı amaçlamakta ve seminerler, konferanslar, tartışmalar vasıtasıyla bilimsel bilgi alışverişinde bulunmalarını hedeflemektedir. Teklif edilen sürenin sonunda, misafir araştırmacılar kendi projeleri ile ilgili bir tebliğ sunacaklardır. İki tarafın da onayladığı durumlarda, misafir araştırmacıların çalışmaları İslâm Araştırmaları Dergisi veya İSAM yayınları arasında çıkacaktır. 

Başvuru Şartları

Araştırmacıların Misafir Araştırmacı Programı’na başvuru için göndermeleri gereken belgeler şunlardır:

  • Araştırma konusu, İSAM'ın çalışma kapsamına giren bir alanda olmalıdır;
  • Doktorasını bitirmiş her araştırmacı başvurabilir;
  • Başvuru formu (Bir Özgeçmiş ile birlikte);
  • İki tavsiye mektubu.

Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra aşağıdaki adrese yollanmalıdır:

İSAM Misafir Araştırmacı Programı
İcadiye Bağlarbaşı caddesi, No: 40
Üsküdar 34662 - İstanbul

E - Mail :

Son Başvuru Tarihleri:

I. Dönem (Ekim - Ocak) için 1 Eylül
II. Dönem (Şubat - Mayıs) için 1 Ocak
III. Dönem (Haziran - Eylül) için 1 Mayıs

Sunulan imkânlar

         "Başvurusu kabul edilen adaylara İSAM Misafirhanesi’nde ücretsiz konaklama imkânı sunulmaktadır." Misafir araştırmacılar sağlanacak kimlik kartı ile İSAM Kütüphanesi’nin her türlü imkânından yararlanacaklardır.
          Ayrıca misafir araştırmacılara ücretsiz öğle yemeği imkânı sağlanacaktır
.

Sorularınız için

Abdullah Taha Orhan  (0216) 474 08 50 / 1268  t.orhan@isam.org.tr

 'BAŞVURU FORMU '  (Lütfen formu indirip doldurduktan sonra yukarıdaki iletişim adreslerine postai kargo veya e-mail ile gönderiniz.)

 

SIK SORULAN SORULAR

Doktorasını bitirmek üzere olanlar Misafir Araştırmacı Programı’na baş vurabilir mi ?
          Hayır.

Emekli öğretim üyeleri referans olarak gösterilebilir mi ?
          Evet.

Başvurular değerlendirilirken hangi ölçütler kullanılmaktadır ?
          Adayın mensubu bulunduğu üniversitenin/kurumun araştırma imkânları, uzmanlık alanı, teklif ettiği projenin konusu, referansları ve yayınları gibi ölçütlere göre seçim yapılmaktadır.

Referans mektubunda aranan en önemli nitelik nedir ?
          Referans sahibinin, adayın ilmî kapasite, birikim ve çalışkanlığını tarafsız olarak belgeleyecek bilimsel ilişkisine (kendisinden ders almış olması, ortak bilimsel faaliyette bulunulması vb.) ve adayın bu durumda gösterdiği başarı düzeyine dair verdiği bilgidir.

Misafir araştırmacı adayı programa katılmak istediği zaman dilimini ve süresini kendisi mi seçmelidir?
          Evet. Aday başvurusu sırasında -bir aydan kısa ve üç aydan uzun olmaması ve ilgili dönemin sınırlarını aşmaması kaydıyla- programa katılmak istediği tarihi ve süreyi açıkça belirtmelidir.
 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  MAP
           MAP
              - Misafir Araştırmacı Progr...