İSAM ve M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİYLE KONFERANS / 10 Aralık 2012

İSAM’ın “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında düzenlediği “Tahkik Çalıştayı”na katılmak üzere Türkiye’ye gelen Pakistanlı Fars Dili ve Edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Arif Nevşâhî (Government Gordon College, Rawalpindi, Pakistan) 10 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 16.00’da “Hint-Pakistan Alt Kıtasında Basılan Farsça Eserlerin İslâm ve Türkiyat Araştırmaları Açısından Önemi” konulu bir konferans verdi.

İSAM ve Marmara Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen konferans programında, Nevşâhî tarafından hazırlanan ve 1781-2007 yılları arasında Hint-Pakistan Alt Kıtası’nda Farsça olarak basılmış olan 20.000’den fazla eserin bibliyografik künyesini içeren Kitâbşinâsî-yi Âsâr-ı Fârsî-yi Çâp Şode der Şibh-i Kârre (Tahran, 2012) adlı katalogun tanıtımı da yapıldı.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık Hanımefendi’nin takdim konuşmasıyla başlayan program, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun’un değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.

     

  

     

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
              - İSAM ve M.Ü. TÜRKİYAT ARA...
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler