Temel İslâm Ansiklopedisi Projesi

25 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve 2013 yılı ibariyle 44 cilt olarak tamamlanan T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’ni hazırlayan T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010 yılından bu yana Temel İslâm Ansiklopedisi adıyla yeni bir ansiklopedi çalışması yürütmektedir.

Temel İslâm Ansiklopedisi, İslâm dininin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere önde gelen İslâm büyükleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmayı, genel okuyucuya günlük İslâm bilgisi hakkında kaynaklık etmeyi, modern çağın getirdiği belli başlı problemler karşısında İslâm’ın bakışını ana hatlarıyla ortaya koymayı ve bütün bu konuları İslâm’ın mesajını en doğru şekilde aktaracak rahat anlaşılır bir üslupla ifade etmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda farklı coğrafyalarda farklı din ve kültürlerle bir arada yaşayan Müslüman toplulukların dinî bilgi ve eğitim ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefleyen bu yeni ansiklopedi, hedef kitlesi farklı olduğu için içerik, dil ve üslup bakımından T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nden farklı özellikler taşıyacaktır.

Yaklaşık 1500 madde içermesi ve 5-6 cilt olması planlanan Temel İslâm Ansiklopedisi, 44 ciltlik İslâm Ansiklopedisi’nden seçilen maddelerden oluşacak bir özet ansiklopedi olmayacaktır. Mevcut ansiklopediden seçilen maddeler, tercüme edilecek dili konuşan muhatap kitlenin ihtiyaçları, beklentileri ve geleneksel İslâm anlayışları da dikkate alınmak suretiyle içerik, dil ve üslup açısından gözden geçirilerek yeniden yazılmaktadır. Ayrıca yine bölgesel ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde mevcut ansiklopedide yer almayan yeni maddeler ilave edilmektedir.

Öncelikle Rusça, Çince ve Balkan dillerine tercüme edilmesi planlanan Temel İslâm Ansiklopedisi’nin Türkçe yazımı devam ederken aynı zamanda Rusça’ya tercüme çalışmaları da başlamıştır. Rusya Federasyonu İslâm Kültür, Bilim ve Eğitimini Destekleme Vakfı (FPIKNO) ile işbirliği halinde yürütülen Rusça tercüme çalışması, Moskova İslâm Enstitüsü tarafından koordine edilmektedir. İSAM, FPIKNO ve Moskova İslâm Enstitüsü arasında 19.04.2013 tarihinde imzalanan bir protokol çerçevesinde, İSAM tarafından Türkçe olarak hazırlanan maddeler, Moskova İslâm Enstitüsü tarafından belirlenen 10 kişilik bir heyet tarafından Rusça’ya tercüme edilmekte, yapılan tercümeler ayrıca İSAM tarafından kontrol edilmektedir. Birinci cildi 2016 yılı içinde tamamlanacak olan Temel İslâm Ansiklopedisi’nin Rusça çevirisi, İSAM ve FPIKNO işbirliğiyle Moskova’da yayımlanacaktır.

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  PROJELER
           Erken Klasik Dönem Projesi
           TDV İslam Ansiklopedisi Projesi
           TDV Temel İslam Ansiklopedisi Projesi
              - Temel İslâm Ansiklopedisi...
           Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
           İkinci Klasik Dönem Projesi
           Elektronik Yayın Projesi
           İstanbul Tarihi Projesi
           Kadı Sicilleri Projesi