Elektronik Yayın Projeleri

Elektronik Yayın Projeleri

Bu çerçeve projeyle temel İslâm bilimlerinin yanı sıra insan ve toplum bilimlerinin farklı alanlarında çalışan araştırmacıların kaynaklara elektronik ortamda ulaşmalarının sağlanması ve araştırmaların kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Aşağıda kısaca tanıtılan mevcut veri tabanlarının güncellenmesinin yanı sıra Sosyal Bilimler Makaleleri Veri Tabanı çalışmalarına da kısa zaman içerisinde başlanacaktır.

1. Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı

Başlangıçta TDV İslâm Ansiklopedisi’nin yayın çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ve iç hizmette kullanılmak üzere oluşturulan veri tabanında; başta İstanbul’da bulunan yazma eser kütüphaneleri olmak üzere 122 değişik kütüphanede bulunan 709.000 yazma ve matbu esere ait bibliyografik künyeler yer almaktadır.

Bu veri tabanında yer alan ve Kültür Bakanlığı bünyesinde bulunan 66 kütüphanenin katalog bilgileri için Kültür Bakanlığı ile İSAM arasında bir protokol imzalanmış olup bahsi geçen 66 kütüphanenin katalog bilgilerine İSAM’ın internet adresinden ulaşılabilmektedir.

2. Tezler Veri Tabanı

Araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla Türkiye’de hazırlanmış sosyal bilimlerle alâkalı tezlere ait bibliyografik bilgileri içeren ve sürekli güncellenen bir veri tabanı oluşturulmuştur. Hâlihazırda bu veri tabanında toplam 286.000 tez künyesi mevcuttur. Veri tabanı İSAM yerel ağı üzerinden araştırmacıların kullanımına açıktır.

3. Makaleler Veri Tabanı

Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nda yer alan (1923-2003) makalelerin de içinde bulunduğu Makaleler Veri Tabanı’nda halen 837.000 makale künyesi mevcuttur.

Veri tabanının zenginleştirilmesi çalışmalarına özellikle sosyal bilimlerle ilgili makale künyeleri ile kütüphanemizde bulunan ayrı basımların da programa girilmesi yoluyla devam edilmektedir. Veri tabanına sadece İSAM yerel ağından ulaşılabilmektedir.

4. İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı

Başta İlâhiyat fakültelerinin yayınlamakta olduğu dergiler olmak üzere çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlar ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanında, yayın izni alınabilen 25.000 makalenin tam metni PDF olarak verilmiştir. Veri tabanı internet ortamında araştırmacıların kullanımına açıktır.

5. İlâhiyat Fakülteleri Tezler Veri Tabanı

Bu veri tabanı 1953’ten günümüze İlâhiyat fakültelerinde tamamlanan ve devam etmekte olan yaklaşık 15.000 yüksek lisans ve doktora tezini içermektedir. Amacımız bu veri tabanı sayesinde ilâhiyat fakültelerinde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tezler yapılmasının önüne geçebilmek ve araştırmacılara yardımcı olmaktır.

İlâhiyat fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Veri tabanı internet ortamında araştırmacıların kullanımına açıktır.

6. Dokümantasyon Veri Tabanı

Dokümantasyon servisindeki doküman dosyalarından elektronik ortama aktarılan 11.500 dosyanın PDF versiyonları internet üzerinden istifadeye sunulmuştur.

7. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Osmanlıca dergilerdeki tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili makalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 11.400’den fazla makalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır. Yeni makaleler eklenmek suretiyle veri tabanı sürekli geliştirilmektedir.

8. Osmanlıca Risâleler Veri Tabanı

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca risâlelerden oluşan veri tabanında şimdilik 2500 civarında risâlenin künyeleri ve tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır. Veri tabanı, yeni risâleler eklenerek devamlı geliştirilmektedir.

9. Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı

Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile nevsalleri kapsamaktadır. Veri tabanında halen 530 esere PDF olarak erişilebilmektedir.

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  PROJELER
           Erken Klasik Dönem Projesi
           TDV İslam Ansiklopedisi Projesi
           TDV Temel İslam Ansiklopedisi Projesi
           Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
           İkinci Klasik Dönem Projesi
           Elektronik Yayın Projesi
              - Elektronik Yayın Projeler...
           İstanbul Tarihi Projesi
           Kadı Sicilleri Projesi