Kadı Sicilleri Projesi

Kadı Sicilleri web sayfası için tıklayınız.

Kadı sicilleri, Osmanlı tarihi araştırmalarında birinci el kaynaklar arasında yer almaktadır. Hukuk tarihi yanısıra, sosyal, siyasi ve iktisadi tarih araştırmaları açısından da son derece önemli olan Osmanlı kadı sicillerinin mikrofilmleri, İSAM Dokümantasyon birimi tarafından toplanmakta ve elektronik ortama aktarılmaktadır. Dokümantasyon birimimizde Osmanlı coğrafyasına ait 21.000 civarında kadı sicilinin mikrofilmleri araştırmacıların hizmetine sunulmuş durumdadır.

Bu proje kapsamında İstanbul (sur içi), Galata, Eyüp ve Üsküdar mahkemelerine ait sicillerden 40 tanesi seçilmiş, günümüz Türkçesine aktarılmış ve tıpkı baskıları da karşılaştırma imkânı vermek üzere her cilde eklenmiştir. 2008 yılında başlanan, daha sonra İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında desteklenen projenin ürünü 40 cilt halinde yayımlanmıştır. 

Kadı sicilleri olarak bilinen bu mahkeme defterlerinde sadece mahkemeye intikal etmiş hukukî ihtilafların kayıtları değil, bir bakıma günümüzdeki belediyecilikle ilgili işlemlere ve noter kayıtlarına benzeyen kayıtlar da yer alır. Vakıf senetleri, satım, bağış, ödünç işlemlerinin yanı sıra pazarlarda satılan ürünlerin fiyatları, esnafla ilgili nizamname ve standartlar gibi esnaf, zanaatkar ve ticaret erbabına yönelik belgeler; miras taksimleri, vasiyetler, evlenme ve boşanmalar gibi medeni hukuka dair kayıtlar; vakıflara ve/veya kamuya ait binaların imar ve tamirine ilişkin merkezden gelen hüküm ve fermanların sûretleri de yer almaktadır. Bu veriler, Osmanlı Devleti’nin kültürel hayatının en ince ayrıntılarına nüfuz etme imkanı vermektedir. Mahkemelere intikal eden davalar arasında gayrimüslimlere ilişkin ilgi çekici bilgiler de yer almaktadır. Bu kayıtlar bir bütün olarak hukukun ne şekilde tatbik edildiğini ve Osmanlı nizamının ulaştığı noktayı görme imkanı vermektedir.

İSAM başkanı Prof. Dr. M. Âkif Aydın’ın yönetiminde yürütülen projede yayın editörü Dr. Coşkun Yılmaz, bilim kurulu üyeleri Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. İsmail Erünsal, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Mustafa Oğuz görev almışlardır.Ayrıca her kelimeyi içinde bulunduğu bağlamla gösteren kullanışlı bir dizin, merhum Dr. Yücel Dağlı tarafından hazırlanmıştır.

Yayımlanan eser, 20 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılmış ve araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.
 

 

Yayımlanmış ciltleri görmek için tıklayınız

Kadı Sicilleri ile ilgili yayın duyuruları için tıklayınız. 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  PROJELER
           Erken Klasik Dönem Projesi
           TDV İslam Ansiklopedisi Projesi
           TDV Temel İslam Ansiklopedisi Projesi
           Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
           İkinci Klasik Dönem Projesi
           Elektronik Yayın Projesi
           İstanbul Tarihi Projesi
           Kadı Sicilleri Projesi
              - Kadı Sicilleri Projesi